Srdcem Severočech: „Povrlský Baťa“ Jiří Svoboda

Seriál „Srdcem Severočech aneb Mají zlaté ruce a dokáží i nemožné“ představuje patrioty, kteří v Ústeckém kraji žijí, a kteří jsou obdivuhodní svojí prací, pílí a nezlomnou vůlí, svojí láskou ke kraji a lidem.

První díl našeho seriálu věnujeme Jiřímu Svobodovi, který řediteloval továrně Kovohutě Povrly v letech 1961 až 1970. V té době vyvážila fabrika tyčovinu a plechy kromě jiného do západního Německa a Švýcarska. Podle tehdejších zákonů mohl ředitel – po splnění plánu – naložit s vydělanými prostředky podle svého.

Ing. Jiří Svoboda nejenže řídil továrnu, kde za jeho působení pracovalo kolem tisíce zaměstnanců, převážně Povrláků, ale také pro své zaměstnance hodně budoval.

Povrlskému patriotovi totiž velmi záleželo na tom, aby se lidem v Povrlech dobře žilo a bydlelo. Podívejte se na příběh „Povrlského Bati“, čestného občana obce Povrly za rok 2019, Jiřího Svobody.

Související