Pověst z Teplicka: Na hradě Kostomlaty můžete vysvobodit ducha s černým znamením na čele

9. červen 2024

Viděli jste Troškovu pohádku Nejkrásnější hádanka? Natáčela se i na hradě Sukoslav nebo je také znám pod názvem Kostomlaty. A má na něm bloudit duch.

V pohádce jste ho zahlédnout nemohli. To by totiž filmaři museli - jak praví pověst - o půlnoci vystoupat na hradní věž.

Duch je prý někdejší husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Rozlehlý a svého času velkolepý hrad dobyl podle kronik v roce 1434. Možná cítil v kostech, že to s husity nakonec nemůže dobře dopadnout, a tak se bývalý schudlý šlechtic (který za husitských válek velmi zbohatl) přidal k Zikmundovi. Jenže zrada je zrada, a proto jeho duch musel po smrti bloudit hradem se znamením hanby na čele - černým kalichem.

A pověst praví, že Jakoubka by bylo možné i vysvobodit – kdyby někdo odvážný došel do hradu, vystoupal na věž, kde se má Jakoubek objevovat o půlnoci, a než dozní půlnoční zvonění, mu smazal znamení z čela.

Kostomlaty pod Milešovkou

Hrad byl už zříceninou, když se jeden chasník z vesničky pod hradem, nazvané také Kostomlaty, rozhodl zkusit štěstí. Napadlo ho, že by se tak mohl od hejtmana dozvědět, jestli je na hradě ukryté zlato.

Vydal se tedy v noci na hradní věž. A skutečně, když odbíjela půlnoc, objevil se tam duch Jakoubka.

„Smažu ti znamení z čela, když mi prozradíš, kde bych mohl najít zlato. Určitě sis nějaké za svého života tady na hradě schoval,“ řekl hrdinně chasník, i když se mu strachem klepala kolena.

„Ne, ne, měl jsem spoustu zlata, byl jsem ve své době význačný muž, ale moje bohatství rozprášili dědicové a mně už zůstaly jen tyhle trosky,“ řekl mu smutně duch.

„Pak ale nepočítej s tím, že ti pomůžu,“ odpověděl chasník. A ani nečekal, až dozní půlnoční zvonění, co mu nohy stačily, pelášil z věže dolů a dál z hradu.

Do Kostomlat ale nedoběhl, nikdo ho už neviděl. Proto se nenašel žádný další odvážlivec, který by chtěl vysvobodit Jakoubka. Musel dál pokračovat ve svém bloudění.

Tak ho patrně můžete potkat třeba i vy. Věž je teď sice nepřístupná, ale třeba by to mohlo být v jiné části zříceniny. Konečně byste mu tak mohli smazat to znamení z čela (i když za to asi nic nedostanete). Vždyť už bloudí po hradě déle než půl tisíciletí!

autor: ces
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.