NEJ Ústeckého kraje: nejvýkonnější přístavy v celém Rakousko-Uhersku

3. duben 2020

Ústecké říční přístavy v jednu dobu překládaly v Rakousku-Uhersku větší objem zboží než v té době největší mořský přístav v Terstu v Jaderském moři.

Ústecké říční přístavy se tak staly na přelomu 19. a 20. století nejvýkonnějšími přístavy v celé monarchii. V roce 1903 se v Ústí totiž vyložilo a naložilo 3,6 miliónů tun nákladu – to bylo o více než milion tun oproti tomu, co v největším mořském přístavu v Terstu.

Podle historiků mělo Ústí nad Labem malý přístav už ve středověku. Ovšem až s rozvojem železniční dopravy, ve druhé polovině 19. století, se začalo dařit i říční dopravě na severu Čech.

O několik desítek let později už Ústí bývalo největším přístavním městem Čech. Říční přístav se táhl od bývalé rafinerie cukru daleko za Větruší ve směru na Prahu až do Krásného Března.

Ústecké říční přístavy hlavně vyvážely – jen 15% objemu zboží představoval dovoz. Mezi hlavní vývozní artikl patřilo hnědé uhlí ze severočeských dolů, na druhém místě se pak umístil cukr, kterého se vyváželo statisíce tun ročně. Z Ústí do světa putovalo ale i ovoce ze sadů z Českého Středohoří.

Čluny naložené v ústeckých říčních přístavech končily svou pouť v Hamburku. Odtud část zboží putovala po moři do Nizozemí, Velké Británie nebo i do Orientu.

autor: Renáta Filipi | zdroj: Kniha „Šedesát ústeckých nej“. Autor: Martin Krsek
Spustit audio

Související