Vespasiano da Bisticci, knihkupec z Florencie

2. září 2022

Příběhy starých rukopisů, které v 15. století v Itálii zažehly renesanci, ve své knize vypráví kanadský spisovatel a uznávaný znalec zmíněného období Ross King.

„Ve Florencii je jistý Vespasiano, výtečný knihkupec, který se výborně vyzná v knihách i písařích a k němuž chodí celá Itálie i cizinci, když si chtějí koupit elegantní knihu,“ napsal v roce 1462 jeden milánský humanista, jehož jméno pro nás není podstatné. Rozhodně ne tak jako jméno Vespasiana da Bisticci, který díky svým schopnostem, znalostem, podnikavosti i štěstí pomohl k návratu autorům antického světa, jejichž moudrá a užitečná díla se mnohým jeho současníkům zdála být nenávratně ztracena.

Ztracená moudrost antického světa

Knihkupec z Florencie

Jeho příběh vypráví kanadský spisovatel Ross King, velký znalec italské renesance, ve své knize „Knihkupec z Florencie“, kterou v loňském roce v českém překladu vydalo nakladatelství Slovart. A není to jen příběh jednoho knihkupce, ale rozsáhlá barevná freska přelomového 15. století, kdy v Itálii naplno zahořel oheň renesance.

Tehdejší vzdělanci nesmírně toužili po obrodě společnosti podle antických vzorů, kterých se jim však zoufale nedostávalo. Kolik toho bylo ztraceno kvůli nezájmu, lhostejnosti a hamižnosti feudálních pánů i mnichů, válkám, požárům, povodním, hlodavcům i žravému hmyzu! Mnozí z těchto vzdělanců, ke kterým Vespasiano patřil, nešetřili sil ani prostředků, aby staré opisy antických klasiků hledali v zapadlých sbírkách i klášterech a dávali jim nový krasopisný kabát. Zvlášť Florencie byla významným centrem tohoto znovuzrození antické kultury: město bohatých mecenášů a učenců, kteří rádi četli a diskutovali o politice i filozofii kde se dalo.

Florencie a znovuzrození filozofů

Florencie, Palazzo Vecchio, vpravo socha Davida od Michelangela Buonarrotiho

Ross King vypráví svůj příběh o znovuzrození Aristotela a Platóna, Homéra, Livia i Plinia na pozadí dějinných událostí, které do Florencie zavály papeže i krále, učence z celé Evropy, ale také uprchlíky z Konstantinopole, dobyté osmanskými Turky. Přitom se dozvíte mnohé o vývoji knih od papyrových svitků přes rukopisné kodexy z pergamenu až po svazky, tištěné knihtiskem na papír; o inkoustu, štětcích, barvách, písmu, písařích a iluminátorech. Přečtete si o životě i myšlenkách starých filozofů i jejich renesančních vyznavačů, sběratelů knih, kteří žili v době, kdy jen ti největší boháči se mohli chlubit knihovnami čítajícími sotva několik stovek svazků.

Vespasiano da Bisticci se se všemi znal, často s nimi debatoval, přijímal zakázky, se svou armádou písařů dovedl splnit i ta nejnáročnější přání; i on však měl své limity. Masové výrobě knih, která přišla s vynálezem knihtisku odolat nedokázal. Stovky rukopisů, které vzešly z jeho dílny, se však dochovaly až do dneška. Jako svědectví o jedné z přelomových etap historie.

O knihu Rosse Kinga „Knihkupec z Florencie“ z produkce nakladatelství Slovart s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 25. září.

Ross King: Knihkupec z Florencie : Příběh rukopisů, které zažehly renesanci. Praha: Slovart, 2021. ISBN 978-80-276-0178-3.

Spustit audio

Související