Pralesy a jezera mladších prvohor

4. listopad 2022

Krásně vypravená a ilustrovaná kniha autorského triumvirátu Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc a Jiří Svoboda vás zavede do časů, kdy všechno naše uhlí bylo ještě zelené.

Tuhle knížku si užijí všichni: mladí, staří, studenti, vědci i zájemci z řad veřejnosti. Každý si v ní může najít to své. Velmi podrobně a názorně totiž ukazuje, jak to na území dnešní České republiky vypadalo v období mladších prvohor, před nějakými třemi sty miliony lety v permu a karbonu, kdy u nás bylo vlhko a teplo a celé velké oblasti naší tehdejší krajiny byly pokryté močály s bujnými porosty obřích plavuní, přesliček a dalších rostlin, jejichž pozůstatky daly vzniknou hojným zásobám našeho uhlí.

Návštěva permokrabonských pánví

Pralesy a jezera mladších prvohor

Na cestu do mladších prvohor čili paleozoika vás zvou geolog a paleobotanik Stanislav Opluštil, paleontolog Jaroslav Zajíc a malíř a také ilustrátor Jiří Svoboda. V úvodu se seznámíte s historií výzkumů tohoto důležitého geologického období u nás, u jehož počátků stál zakladatel moderní paleobotaniky Kašpar Maria hrabě Sternberg. Dozvíte se něco málo o rozložení kontinentů a také o klimatu, které v mladším paleozoiku na naší planetě panovalo – a pak už se můžete začíst do pestrého přehledu flóry a fauny, pro toto období typické. Dozvíte se, jak z rostlin vznikají zkameněliny a následuje podrobný přehled našich permokarbonských pánví – počínaje pánví hornoslezskou, přes pánve mezi Českým rájem a Broumovským výběžkem až po kontinentální pánve středních a západních Čech, které se díky svému uhlí staly u nás kolébkou průmyslové revoluce; přehled končí návštěvou Boskovické brázdy.

Mladší prvohory v textu a obrazech

Prvohorní sladkovodní žralok Lissodus

Text není úplně jednoduchý, vyžaduje určitou orientaci v odborné terminologii geologické, paleontologické či biologické. Mírné čtenářské nepohodlí, způsobené nejen nutností pátrat tu a tam po významu některých termínů, ale i značnou hmotností nakladatelstvím Academia krásně vypravené knihy, bohatě vyvažuje obrazový doprovod, který nabízí desítky mapek, nákresů či tabulek, ale také doslova stovky fotografií zkamenělých pozůstatků rostlin i živočichů a jejich kresebných i malířských rekonstrukcí. Nechybí ani panoramatické pohledy na zmizelou prvohorní krajinu.

Prvohorní Nýřanské jezero před více než 300 miliony lety

Knihu svými obrázky vyzdobil právě již zmíněný malíř Jiří Svoboda, jehož dílo, vzniklé v těsné spolupráci s paleontology, je skutečně obdivuhodné. Zcela po právu si zaslouží být uveden jako spoluautor celé publikace, protože bez jeho obrázků by čtenářův požitek z knihy byl velmi neúplný. Jiří Svoboda je rozhodně jedním z důstojných nástupců malíře Zdeňka Buriana a kniha „Pralesy a jezera mladších prvohor“ se i díky němu stane skutečnou ozdobou leckteré paleontologické knihovničky – ať už kovaného odborníka nebo prostého nadšence, milovníka naší nejstarší zkamenělé historie.

O knihu „Pralesy a jezera mladších prvohor“ z produkce nakladatelství Academia s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 20. listopadu.

Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, Jiří Svoboda: Pralesy a jezera mladších prvohor : Když uhlí bylo ještě zelené. Praha: Academia, 2022. ISBN 978-80-200-3257-7.

Spustit audio

Související