Pralesy a jezera mladších prvohor

V jakých zeměpisných šířkách se v období mladších prvohor, před nějakými třemi sty miliony lety, nacházelo území dnešní České republiky?

Knihu autorského triumvirátu Opluštil, Zajíc a Svoboda „Pralesy a jezera mladších prvohor“ z produkce nakladatelství Academia můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 20. listopadu. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Jaké nejslavnější sochařské dílo po sobě zanechal na statcích hraběte Šporka ve východních Čechách barokní mistr Matyáš Bernard Braun?

Jsou to pochopitelně sochy Ctností a Neřestí v areálu hospitálu v Kuksu na Trutnovsku, který původně sloužil jako zaopatřovací ústav pro válečné veterány a nyní je zpřístupněnou národní kulturní památkou. Těch soch je čtyřiadvacet a najdete je podél severního průčelí špitální budovy. Nejsou to ovšem originály – ty byly přestěhovány do přilehlé budovy lapidária. V areálu hospitálu a jeho okolí se nachází i řada dalších plastik od Matyáše Brauna nebo z jeho dílny – mimo jiné sochy trpaslíků, Blahoslavenství a také andělů. Nedaleko Kuksu, v areálu Nového lesa, se pak nachází další velká Braunova sochařsko-krajinářská realizace, proslulý Betlém se sochami poustevníků, skalními reliéfy Klanění pastýřů a Příchod svatých Tří králů i ústřední Betlémskou jeskyní.

Knihu Ivany Čornejové „Temno“ z produkce nakladatelství Paseka od nás za správnou odpověď dostane pan Tomáš Dušek z Prahy. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.

Úplná pravidla soutěže magazínu Planetárium

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.