Soutěž o knihu - úplná pravidla

Úplná pravidla soutěže o knihu, vysílané populárně-vědeckým magazínem ČRo SEVER Planetárium:

I. Termín a místo trvání soutěže

1. Soutěž probíhá v rámci vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu Planetárium.

2. Soutěž probíhá 12x ročně, vždy každý měsíc.

3. Soutěž probíhá na území České republiky.

4. Soutěž probíhá v termínu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

II. Organizátor a spoluorganizátor soutěže:

Organizátor:

Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ:CZ45245053

Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

Název divize je Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem

Spoluorganizátor:

Frederik Velinský

Rabasova 3197/4

400 11 Ústí nad Labem 11

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, s trvalým bydlištěm na území České republiky.

 

III. Princip soutěže

1. Moderátor soutěžní otázku položí v průběhu každého pořadu a její znění je možné najít i na internetových stránkách magazínu Planetárium Českého rozhlasu Sever https://sever.rozhlas.cz/planetarium-6826205

2. Úkolem účastníka soutěže je zaslat správnou odpověď, jméno a adresu na e-mail: planetárium@rozhlas.cz.

3. Moderátor vybere výherce, který zašle co nejpřesnější a nejúplnější odpověď na danou otázku.

4. Účastník soutěže se tímto stává účastníkem vysílání Českého rozhlasu Sever.

5. Účastník soutěže se dozví správné znění odpovědi spolu se jménem výherce přímo v pořadu a také na webu pořadu.

 

IV. Výhry pro soutěžící v celé soutěži

1. Výhra pro soutěžícího je před zahájením soutěže uveřejněna na webových stránkách Českého rozhlasu sever.

2. Výhra pro soutěžícího je před zahájením soutěže uveřejněna ve vysílání Českého rozhlasu sever.

3. Výhru poskytuje spoluorganizátor soutěže Frederik Velinský.

 

V. Předání výhry

1. Organizátor písemně či telefonicky vyrozumí výherce o výhře do 3 pracovních dnů.

2. Organizátor vyzve výherce telefonicky či písemně k vyzvednutí výhry nejpozději do 10 pracovních dnů.

3. Výhru si soutěží vyzvedne osobně v redakci Českého rozhlasu Sever nebo bude zaslána na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty, s.p., a to nejpozději do 10 dnů od vyrozumění.

4. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne v redakci nebo na poště, výhra propadá ve prospěch Českého rozhlasu Sever.

 

VI. Obecné podmínky

1. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.

2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užívání.

3. Výhra je nepřenosná na jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu – tj. výhra je vázána výlučně na osobu výherce.

4. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za poškození, nedoručení nebo ztrátu výher zasílaných poštou nebo jiným způsobem.

5. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména a soutěžní fotografie ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách nebo propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit její pravidla.

7. Úplná pravidla soutěže jsou uveřejněna na internetových stránkách https://sever.rozhlas.cz/planetarium-6826205.

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.