POVĚST Z LOVOSICKA: Proč u Třebenic stojí hrad Košťálov

26. květen 2019

Proč si dnes můžeme prohlížet u Třebenic na Lovosicku trosky hradu Košťálov? Pokud tam ovšem vyšplháte. Cesta je velmi příkrá. 

Za všechno může Běla, dcera knížete Bořivoje. Po ní dostala jméno řeka (Bílina) i hrad. Z Bělina hradu povstalo dnešní město Bílina. Potud pověst. Zapsal ji kronikář Václav Havel z Libočan a jeho Kronika česká vyšla v roce 1541. 

Běla si vzala za manžela Košťála z Radověsic, z tvrze nedaleko jejího hradu. Byl bohatý, měl veliká stáda dobytka. Potřeboval nové pastviny, a proto poslal své služebníky, aby mu našli vhodné místo pro nový hrad.

Kopec, který objevili, uzavíral vchod do údolí potoka Modly, jinak zvaného Hostinné. Vystavěli tedy hrad na temeni vrchu, vymýtili a vypálili část lesa v údolí, založili luka, pole a zahrady a na úpatí vrchu postavili stodoly a stáje.

Roku 762 se Běla dozvěděla, že lidé našli v lesích v na západ tam, kde nyní stojí Teplice, horký pramen a že si tam cizí zeman vystavěl tvrz se silnou palisádou.  Vypravila ihned posly k manželovi na Košťálov, aby nový dvorec napadl a rozbořil.

Zřícenina hradu Košťálov u Třebenic

Košťál se tam vypravil s padesáti jezdci. Cizí zeman však Košťála s jeho lidmi zahlédl a střelil po něm šíp. Košťála tak zabil a jeho lidi pobil. Když se Běla dozvěděla smutnou zprávu, po několika dnech zemřela žalem.   

Hezká pověst? Jenže dnešní historici a archeologové jsou nemilosrdní a s Václavem Hájkem nesouhlasí. Faktem je, že kníže Bořivoj I. byl prvým historicky doloženým českým panovníkem z rodu Přemyslovců. Známá je jeho manželka Ludmila, ale dceru Bělu neměli, tu si Hájek vymyslel.

Hrad Košťálov na kopci vysokém 481 metr je písemně doložen až v roce 1372. Kdo a kdy ho postavil, se přesně neví. Dává se do souvislosti s rodem Kaplířů ze Sulejovic a Slavětína, který hrad vlastnil až do roku 1609. Protože je hrad těžko přístupný, postavili si Kaplířové zámeček v obci Košťálov, kde žili.

Hrad je od počátku 17. století opuštěný, zbyla jen zřícenina. Napovídá ale, jak musel být kdysi vznosný. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Logo
autor: Jana Ksandrová
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?