Pověst z Lounska: Jak se na vrchu Oblík otevřel kráter

28. červen 2020

Původně stála na vrcholu Oblíku u Loun, tedy zhruba ve výšce pět set metrů nad mořem,  kaplička. Lidé ji pojmenovali po sv. Jiřím.

Chodily k ní procesí, ale také se v ní konaly svatební obřady. Až jeden přinesl zkázu svatebčanům a pak i kapličce

Jak se to přihodilo? O dceru jednoho lounského obchodníka měl zájem pražský zbohatlík. Dívka ho nechtěla. „Je starý,“ namítala s pláčem. Zakoukala se totiž do někoho mladšího – kočího ze statku pod vrchem Oblík.

Pro rodiče ale byly důležitější peníze, které jim zbohatlík nabídl, než slzy dívky. Trvali na svatbě.

Vrch Oblík na Lounsku

Smutná byla nevěsta, když se svatební průvod vydal směrem k vrcholu Oblíku, ke kapličce svatého Jiří. Smutně vykračovali koně v kočáru, jako by věděli, co se stane. Svatebčané dojeli až k vrcholu, kde byla ještě znát nepatrná prohlubeň jako připomínka toho, že Oblík vznikl sopečnou činností. Že právě tudy kdysi vytékala láva.

Když se průvod nacházel v místě prohlubně, bývalý kráter se znovu otevřel a svatebčané se do něj propadli. Nikdo je už nikdy neviděl. Od té doby se do kapličky žádní svatebčané už neodvážili a její věhlas se tak prý vytratil.

Kaplička už dávno zmizela. Tu původní, dřevěnou, rozbořili podle historiků Švédové za třicetileté války. Lidé ji pak časem sice obnovili, ale ani ta nakonec na vrcholu Oblíku nevydržela. Zanikla. Přesto stojí za to se na Oblík, kde je teď přírodní rezervace, vydat. Prý je z něj za dobrého počasí vidět celá jedna čtvrtina Čech. Nikdo to samozřejmě neměřil -  je to jen pověst. Výhled je z vrchu přesto úchvatný... 

CZN 090524 - pohled z Oblíku přes Srdov a Brník na hradbu Středohoří
autor: Jana Ksandrová
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...