Pověst z Litoměřicka: Poklad na Hazmburku prý střeží ruský kozák - raději ho nerušte

5. květen 2024

Jak praví kroniky, poklad na Hazmburku hledal už kníže Mořic z Ditrichštejna, rakouský šlechtic, který žil v době, kdy tam mělo být zlato zakopáno. 

Tak na tom, že by tam mohlo být, možná něco je. Kdy to bylo? Když se po neúspěšném tažení do Ruska vracelo přes české území zpět do vlasti Napoleonovo vojsko.

Okolí Hazmburku byla tehdy divoká krajina, plná zběhů z války a lapků. Oddíl Napoleonových vojáků, který tudy ustupoval, nebyl velký, ale podle pověsti důležitý. Vezl truhly s jantarem a zlatem uloupeným v Rusku.

Velitel oddílu si zřejmě uvědomoval, že je velmi pravděpodobné, že truhly neunikly pozornosti místních. A jeho vojáci byli vysílení cestou a bojovat se jim už s nikým příliš nechtělo. Chtěli hlavně domů. 

„Poklad necháme tady a pak se pro něj vrátíme,“ řekl proto vojákům.

Tak se i stalo. Francouzi zlato zakopali a táhli dál. Kam, ale nikdo nevěděl - a neví se to dodnes. Nikdo se pro zlaté předměty a jantar totiž nevrátil. Možná ti, kteří místo pokladu znali, cestou domů zemřeli.

Podle pověsti leželo místo s pokladem někde mezi kopcem Jiřetín, dnes poznamenaným těžbou čediče, a Hazmburkem. Podle jiné verze pověsti má být přímo na hradě. Údajně tam, kam k večeru padá stín Černé věže. Jenže v kolik hodin? To pověst neříká. A nebo že by to bylo tam, kam o šesté padal stín hrušky, která kdysi měla na hradě růst?  I to se povídá. A ještě je tu jedna možnost – že poklad leží na místě, odkud je z hradu vidět střecha bývalé hájecké myslivny.

Možností tedy různé verze pověsti nabízely hodně, a hodně bylo i těch, kteří jim věřili. Nešlo jen o Mořice z Ditrichštejna, který zlato hledal. Měl mnoho následovníků, jak dokazují různé výkopy na Hazmburku i kolem něj.

No, třeba pověst nelže. Třeba u Hazmburku opravdu leží ruský poklad, který tam dovezli Francouzi. Jak to, že ho tedy nikdo nenašel? Podle další pověsti ho střeží mrtvý ruský kozák, kterého Napoleonovi vojáci vezli s sebou jako zajatce. Na místě výkopu ho zabili a jeho tělo položili na zlato, jantar a šperky, aby je po smrti hlídal a odradil nebo zmátl každého nepovolaného. Jak je vidět, zatím se mu to daří…

autor: ces
Spustit audio

Související