Na návštěvě tajemných Nečemických řad

30. září 2012
Nečemické kamenné řady

Na Lounsku najdete několik míst, kde se nacházejí zbytky jakýchsi kamenných řad - říká se, že z pravěku. Ty nedaleko Nečemic byly objeveny až na začátku 50. let minulého století.

Ke kamenným řadám u Nečemic na Lounsku vás dovede modrá turistická značka od železniční zastávky Holedeček na trati Chomutov – Lužná u Rakovníka. Půjdete osm a půl kilometru poli a lesy kolem Holedče, přes Lhotu do osady Kozlov, kam se dá dojet i autem, nejlépe ze Žatce. Necelý kilometr za ní, v borovém lese, leží kamenné řady, které hledáte – na prudkém svahu, nad kterým se na kusu rovinatého terénu nachází podlouhlý val, snad uměle navršený. Projdete-li se cik-cak svahem, narazíte tu a tam na kámen porostlý mechem. Mají tu být čtyři kamenné řady, ale vy budete rádi, když v trávě najdete aspoň jeden kratičký úsek. Kameny tu prý byly usazeny záměrně, ale nikdo neví kdy. Když byly roku 1950 nečemické řady objeveny, byl na ně prý ještě celkem zajímavý pohled. Nacházelo se prý mezi nimi čtvercové seskupení kamenů, jakési „božiště“, uprostřed něhož stál kámen z bílého materiálu, jiný, než ostatní kameny v řadách. Dnes už tam nestojí, pryč je i kamenný čtverec. Spoustu kamenů kdosi skutálel do vyschlého koryta pod svahem.

K čemu kamenné řady kdysi sloužily, nikdo neví. Že by na prudkém svahu kdysi byla pole, které by kameny vymezovaly – to se dá jen těžko předpokládat. A pravěká astronomická pozorovatelna? Jediný výhled od koryta potoka, kde asi řady dříve začínaly, byl při nezalesněném svahu na severní a severovýchodní oblohu – směrem k vrchu Výrovu s pravěkým hradištěm, obývaným kdysi Kelty i Slovany. Právě tam vás povede dál modrá turistická značka, a z rozcestí pod Výrovem červená. Jsou to skoro čtyři kilometry. Na vrcholu Výrova najdete zbytky kamenného valu hradiště, vysokého místy až dva metry. Pak sejdete po červené do Třeskonic a dáte se, už neznačeně, silnicí na Tuchořice. Je to něco přes čtyři kilometry. Z Tuchořic vás autobus odveze do Loun, cíle našeho výletu.

Nečemické kamenné řady

Zdroje:
Nečemice: Řady míří do nebe
Výrov (hradiště) na Wikipedii


Zvětšit mapu