Machiavelliho Vladař: vláda (komu čemu) lidu

17. červen 2023

Základním principem politiky, v její nejširším možném významu, je politická moc. Ta se proto stala předmětem úvah celé plejády filosofů napříč dějinami. 

Jen málo z nich způsobilo takový poprask jako renesanční úvahy Florenťana Niccola Machiavelliho. Je to vskutku pozoruhodné: ten jeho Vladař je dílko o velikosti iPhonu a vedle libovolného z Platonových dialogů působí jako David vedle Goliáše. A přesto… Stojí tedy za to, podívat se, oč tu běží.

Co se vladař musí naučit

Titulní strana souborného vydání některých knih Niccola Machiavelliho z roku 1550. Hned na prvním místě je slavný Vladař (Il Principe)

Pomiňme patolízalský úvod, ve kterém Machiavelli sděluje novému autokratovi Florencie koncept své práce. Pomiňme i jeho tvrzení o tom, že „znalec“ vladařů musí žít mezi lidem – on se tak Machiavelli možná pokoušel působit, ale muselo to být úsměvné, uvážíme-li, že v předchozím režimu zastával ty nejvyšší posty (mimo jiné funkci ekvivalentní k dnešnímu ministrovi obrany a ministrovi zahraničních věcí, to vše v jedné osobě).  Ponechme to tedy všechno stranou a zkusme najít pregnantní, až aforisticky zhuštěnou myšlenku Vladaře: „…proto také vladař, který se chce udržet, se musí naučit ve vlastním zájmu zachovat se někdy třeba i ne zrovna ušlechtile a přesně vědět, kdy si může dovolit dobrotu.“ Zkrátka a dobře, v Il Principe jde o jediný princip: získat a udržet moc. Je to suše pragmatický, zcela nehodnotící manuál, který má čtenáři umožnit vystoupat na nejvyšší vrchol politiky – a následně zabránit ostatním, aby udělali totéž.

Prachobyčejná politická rovnice

Portrét Niccola Machiavelliho (1469-1527)

Repertoár je tu široký: poctivost a věrolomnost, podle situace. Odměny či naopak sankce pro elity. Konzervování režimu či naopak jeho reforma… Brutalita i velkorysost k poddaným. (Aby nebylo mýlky – dosadíme-li za „poddané“ „občany“, bude to fungovat stejně.) Sluší se zde ještě jednou podtrhnout základní aspekt: nic není lepší či horší podle nějaké platonské ideje Dobra. Vše je jen výhodné či nevýhodné z hlediska politické moci. Je to prachobyčejná politická rovnice, na jejíž pravé straně je stav „Jsem suverénem moci!“ Na levé straně rovnice jsou proměnné, kam si takový autokrat dle libosti dosazuje své vlastní hodnoty. Quod erat demonstrandum.

Machiavelliho machiavelismus

Fiktivní setkání Niccola Machiavelliho s vojevůdcem a politikem Cesarem Borgiou, kterého dával za příklad schopného vládce. Reprodukce obrazu Federica Faruffiniho z roku 1898

Dosavadní úvahy o moralitě a ideálech jsou Machiavellim nově odloženy jako zbytečně omezující, a tedy neužitečné; morálka tu sice není zcela vyškrtnuta, ale je to jen jedna z ingrediencí, kterou může budoucí imperator (ať už monarcha, dóže, kancléř, Vůdce či prezident) použít, pokud se mu to právě hodí. S Vladařem se zrodila teoretická základna pro bezskrupulózní uvažování o držení politické moci (nepochybně odjakživa existující); zrodilo se nové slovo: machiavelismus. Jedněmi užívané s hrdostí, jinými odsuzované jako nemorální. Není to přitom nějaká dobová, renesanční móda; machiavelisti (chápej technokraté) v politice byli, jsou – a s největší pravděpodobností i budou. Řečeno s klasikem: můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak všechno, co se tím dá dělat.

autoři: Adam Vidner , frv
Spustit audio

Související

  • Opiové sny velmocí

    Jak rozpínaví Britové skrze indický mák ve dvou opiových válkách přemohli kdysi mocnou Říši středu, aby i oni sami nakonec málem upadli do osidel  opiového snění.

  • O kultuře, barbarech a Němcích

    Jsme kulturní lidé. Obklopujeme se kulturou, vytváříme kulturu, chodíme za kulturou… kultivujeme se. Legrační na té kultuře je, že v sobě skrývá celou řadu významů.

  • Teorie elit

    Politická moc přitahuje. Prakticky, tedy politiky, i teoreticky, tedy vědce, umělce, filosofy. K nejkomplexnějším přístupům v nazírání mocenské dynamiky patří teorie elit.