Co drží Měsíc na obloze?

7. listopad 2020

Tak trochu jiná, převážně zábavná cesta k našemu vesmírnému souputníku, kterou nabízí především mladým čtenářům německý astrofyzik a vědecký novinář Michael Büker spolu s ilustrátorkou Tanjou Wehr.

Měsíc je pro nás natolik všední společník, že jeho přítomnost na obloze občas ani nevnímáme – prostě tam je a svítí; někdy jasně, jindy trochu decentněji. I když je tak nenápadný, přesto je s naší Zemí spjat sítí neviditelných vztahů; ať už co se týče původu, vzájemného vlivu obou těles, cyklických proměn nebo tužeb člověka dotknout se jeho poďobané tváře. Vztahovou pavučinu ve své knize, nazvané „Co drží Měsíc na obloze?“ rozplétá německý vědecký novinář a vystudovaný astrofyzik Michael Büker.

V první z pěti kapitol knihy se věnuje periodickým proměnám Měsíce na obloze, které bezprostředně ovlivnily vznik a podobu řady historických lunárních kalendářů, a seznámí čtenáře s hlavními útvary, které lze na Měsíci spatřit. Druhá kapitola je věnována charakteristikám oběžné dráhy Měsíce a zatměním. Třetí kapitola popisuje měsíční krajinu a tvářnost povrchu; obsáhle se věnuje teoriím o vzniku Měsíce a nakousne otázku slapových sil a blahodárného vlivu Měsíce na naši planetu. Čtvrtá kapitola představuje Měsíc jako cíl kosmických misí a pátá nahlíží do budoucnosti – dozvíte se, co Zemi i Měsíc čeká a kdy se (možná) na Měsíc znovu podívají lidé.

Co drží Měsíc na obloze?

Přehledně psaná, čtivá a vkusně vypravená publikace je určena především mládeži. Tomu odpovídá její výtvarná stránka, o kterou se postarala Tanja Wehrová, grafička a ilustrátorka vizuálních poznámek. Ty mají usnadňovat zapamatování informací grafickým jazykem; souhrnné kreslené dvoustránky jako předěly kapitol však působí poněkud chaoticky. Možná je problém v tom, že takové poznámky by si každý měl nakreslit sám.

Kniha Michaela Bükera vyšla v němčině loni, české vydání v brněnském nakladatelství Kazda přichází tedy jen s ročním zpožděním, za což si nakladatel zasluhuje pochvalu. Část informací, zejména z oblasti kosmonautiky, je však i přes tuto rychlost bohužel ne zcela aktuální. Kniha obsahuje i přehled doporučené literatury a internetových odkazů k dalšímu studiu – ale jen v němčině a angličtině. Škoda, že český vydavatel nepřipojil redakční poznámku, která by aktualizovala text a nabídla další zdroje také v českém jazyce. Přinejmenším skvělý web našeho největšího znalce Měsíce Pavla Gabzdyla z brněnské hvězdárny, nazvaný „Neuvěřitelný Měsíc“, a také jeho knihy by si to zasloužily. Tak vám o nich říkám aspoň já.

Michael Büker: Co drží Měsíc na obloze? : Tak trochu jiná cesta k našemu vesmírnému souputníka. Brno: Nakladatelství Kazda, 2020. ISBN 978-80-88316-35-0.

Spustit audio

Související