Tajný život úhořů aneb Úhoří evangelium

1. říjen 2020

Kniha Patrika Svenssona není jen o úhořích, ale i o lidech, o tajemství zrození, proudů a cest, o budování vztahů mezi otci a syny, o dlouhém čekání i nevyhnutelné smrti, která však v jistém smyslu neznamená konec.

V jedné studni ve vsi Branteviku ve švédském kraji Skåne žil odedávna úhoř. Říkalo se, že ho tam v roce 1859 hodil chlapec jménem Samuel Nilsson. Když v roce 2014 úhoř pošel, vědci chtěli zjistit, jak byl opravdu starý, ale k žádnému výsledku nedospěli. Je skutečně možné, že brantevický úhoř prožil v tmavé vodě, skoro bez jídla a možnosti ji opustit, víc než 150 let? Není to jediné úhoří tajemství, které se nám dosud nepovedlo rozlousknout. I vědci sami se někdy ocitají v studni neznalostí, z níž se jim nedaří uniknout, protože neví kudy.

Čtvero úhořích proměn

Tajný život úhořů

Jak píše Patrik Svensson ve svém „Tajném životě úhořů“, který letos v českém překladu vydalo nakladatelství Kniha Zlín, říkáme, že víme – ale ve skutečnosti jen tušíme, že se úhoři rodí v Sargasovém moři, obřím víru na styku mořských proudů na západě Atlantiku. Jejich larvy unášené Golfským proudem, se u evropských břehů mění v malé sklovité úhoře, kteří se pustí proti proudu řek, kde projdou další metamorfózou – stanou se z nich žlutí úhoři. Najdou si svůj domov a v klidu žijí, třeba v jediné tůni, i desítky let, než je cosi donutí vydat se zpět do svého rodiště, aby se rozmnožili. Ze žlutých úhořů se stanou stříbrní, doplují do Sargasového moře, vytřou se a zahynou.

Patrik Svensson nepopisuje jen životaběh úhořů a staletou umanutou snahu vědců jej pochopit. Věnuje se i vztahu oněch zvláštních ryb a lidí obecně, a to na rovině niterného vztahu s vlastním otcem, s nímž od dětství až do časů rané dospělosti trávil dlouhé hodiny u řeky právě lovem úhořů. Zdá se, jako by úhoři jejich vzájemný vztah nejen provázeli, ale přímo formovali, jako by byl jimi doslova propleten – počínaje tajemstvím tatínkova i úhořího zrození a konče jejich smrtí.

Propleteno úhoři

Logo

Z knihy Patrika Svenssona se dozvíte, jak se úhoři loví, poznáte řadu osobností, jejichž životy se s těmi úhořími střetly, a v samotném závěru vám autor poví, že úhořů ubývá a nikdo neví, co se s nimi děje. Hubí je změny klimatu, nemoci či jedy? Nachytali jsme jich na udice a do sítí příliš a doslova je „vyjedli“? Naše znalosti, či spíše neznalosti o úhořích nám brání v účinné pomoci těmto rybám, které tak brzy mohou vyhynout.

I přesto Patrik Svensson svou knihu označuje za „Úhoří evangelium“ – tak zní její původní název. „Euangelion“ je řecké slovo, které se překládá jako „dobrá zpráva“. Evangelia jsou vyprávění o životě, smrti a také zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Patrik Svensson, ač sám nevěřící, ale konfrontovaný s vírou prostřednictvím své babičky, dochází v závěru jejího života, života svého otce i svého vlastního úhořího vyprávění k názoru, že ti, kdo zemřou, zmizí z tohoto světa, budou s námi v nějaké podobě existovat dál. Právě v tom je podle Svenssona podstata lidského a také úhořího evangelia.

O knihu Patrika Svenssona „Tajný život úhořů“ s námi můžete soutěžitŠanci na výhru máte do neděle 25. října.

Patrik Svensson: Tajný život úhořů : O úhořích a lidech. Zlín – Praha: Nakladatelství Kniha Zlín – Albatros Media a.s., 2020. ISBN 978-80-7473-988-0.

Spustit audio

Související