ScienceWorld, český server o vědě

12. leden 2003

Rozhovor s redaktorem Pavlem Houserem.

O vědě si na webu můžete přečíst ledacos, a to na lecjaké úrovni. Z haldy balastu lze však občas vykutat i všem dostupný klenot, webový časopis pro vážné zájemce z řad "poučené veřejnosti"... Nedávno jsme vám slíbili návštěvu redakce jednoho takového webového magazínu a slib plníme - je jím ScienceWorld. Sídlí v Praze a jak už to tak bývá, celá existence tohoto internetového časopisu stojí a padá s jedním člověkem. Je jím Pavel Houser. A právě s ním jsem si o ScienceWorldu povídal.

Jak byste charakterizoval obsah vašich stránek a okruhy otázek, kterými se zabývají?

ScienceWorld je server, věnovaný především přírodním vědám - fyzice, astronomii, matematice, chemii, biologii, ale najdete zde také psychologii, historii apod. Snažíme se o vědě psát jak populárně, tak i odborně, aby si zde to své mohli najít nejen odborníci v té či oné oblasti, ale i ti, kteří se prostě jen chtějí něco nového dozvědět. Hlavním námětem serveru jsou vazby mezi počítačovými technologiemi a biologickými vědami. Zabýváme se tedy i genetikou, evoluční biologií a stejně tak vývojem na poli počítačů, robotikou nebo nanotechnologiemi, které pracují se skutečným mikroměřítkem, nanometry. Snažíme se mapovat nejnovější trendy v těchto oborech a přibližovat je čtenářům. Kdybych to měl srovnat třeba s vědeckými rubrikami deníků, tak se snažíme přece jenom být poněkud odbornější, vyhýbat se senzacím a spíše vysvětlovat principy. Chceme ukazovat jak svět funguje. Řekněme, že z tohoto hlediska má náš server význam i jako studijní materiál. Když se třeba budete chtít učit na nějakou vysokoškolskou zkoušku a nebo připravovat k maturitě, myslím si, že naše stránky jsou pro vás docela dobře využitelné.

Vy také na vašem serveru nabízíte studentům možnost publikovat své diplomové práce, což jsou mnohdy zajímavá vědecká dílka, která ale obvykle nikdy nevyjdou tiskem a časem zapadají prachem v univerzitních archivech. Zveřejníte opravdu každou, která k vám doputuje?

My samozřejmě předpokládáme, že úspěšné přijetí a obhájení diplomové práce na vysoké škole je jakousi zárukou její kvality. V tom případě ji zveřejníme a jsme samozřejmě rádi, že nám je čtenáři posílají. Jediným kritériem pro zveřejnění je, aby se diplomová práce přeci jen nějak týkala vědy. Taková je ale svým způsobem téměř každá diplomová práce; nebo by alespoň být měla.

A jaké diplomové práce si tedy u vás můžeme přečíst?

Ta zatím poslední je věnována zlatému věku americké sci-fi, je tedy o dějinách literatury. Těsně před ní nám přibyla diplomová práce, která se týkala kritérií pro výběr rozhlasových moderátorů. Ta byla obhájena někde na psychologii nebo žurnalistice, protože se týkala médií. Ale to nejsou příliš typické příklady. Častěji u nás samozřejmě najdete diplomové práce, které se dělají třeba na katedrách informatiky. O počítačových vědách, o fyzice... Nejsme samozřejmě omezeni pouze na diplomové práce. Mohou to být i různé práce bakalářské, seminární a nebo třeba i vypracované referáty. Uvítáme jakékoliv podobné materiály.

Návštěvníka vašich stránek možná zaujme i nabídka tabulek z nejrůznějších vědních oborů nebo různé on-line aplikace.

Samozřejmě u nás najdete i nějaké ty tabulky, třeba různé matematicko-fyzikální vzorce, převody jednotek a podobně; také periodickou tabulku prvků v on-line podobě. ScienceWorld je ale především webový časopis, takže se zaměřujeme hlavně na články. Tabulky a aplikace jsou v tuto chvíli spíše jen doplňkem. Co se týče článků, možná bych ještě zdůraznil, že se některými obory zabýváme zvlášť systematicky; je to například biotechnologie, evoluční biologie a genetika. Takový je v současnosti trend. Informace, které se dnes na to téma objevují v médiích, jsou však spíše zavádějící. A tak pokud se například skutečně chcete dozvědět, co to je klonování, třeba po té stránce technologické, myslím si, že náš server vám může k tomuto účelu dobře posloužit.

Jak dlouho jsou vaše stránky v provozu a máte konkrétní představu, kdo jsou vaši čtenáři?

Naši čtenáři v tuto chvíli patří především ke studentům vysokých škol, ale jistě nás čtou i středoškoláci, eventuelně i pedagogové a pak vlastně kdokoliv, kdo se o vědu nějakým způsobem zajímá. Co se týče samotného provozu: server běžel nějaký čas neoficiálně, ostrý start byl asi před rokem a něco, což znamená, že jsme nedávno oslavili první výročí. Za tu dobu se náš server posunul trochu jinam; myslím, že to je především tím, jak přibývají stále nové a nové materiály, čímž se náš web stává opravdu komplexním zdrojem informací. Protože se snažíme vysvětlovat principy a ne jen postihovat aktuální události, jsou ty informace myslím nadčasové. I to, co jsme publikovali před rokem, má stále svoji platnost. Není to tedy tak, jako kdybyste třeba komentovali události v politice; v té už nebude nikoho příliš zajímat co se stalo třeba před rokem Proti politice máme výhodu v tom, že se skutečně zaměřujeme na ty obecné principy a obsah nám nestárne, abych tak řekl.

Prozradíte kolik lidí pracuje na výrobě vašich stránek?

V tuto chvíli dělám ScienceWorld pouze já osobně. Máme nicméně řadu přispěvatelů, kteří u nás publikují své články. Není samozřejmě možné, aby byl člověk odborníkem ve všech jednotlivých vědách; na některé obory má proto své lidi, kteří se jim věnují a píší o nich. Tímto způsobem se snažíme fungovat i my. ScienceWorld však není vědeckým časopisem, příspěvky u nás neprocházejí žádným složitým recenzním řízením. Po formální stránce tedy nejsme vědecký server, ale spíše server vědu popularizující. Právě tak chceme koneckonců působit i na naše čtenáře, kterými by měli být především lidé se zájmem o dané obory. A nemusí to být nutně odborníci.

S Pavlem Houserem hovořil Frederik Velinský

autor: frv
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.