Případ Clifton: Monografie jednoho sešitu aneb Američan prvním českým detektivem

7. leden 2023

Literární historik Michal Jareš rozebírá takřka do posledního šroubku detektivní sešitovou legendu počátku 20. století, známou pod jménem Léon Clifton.

Černá secesní obálka s typickým motivem tajemné bílé tváře upírající svůj pohled kamsi přes levé čtenářovo rameno – a dvaatřicet stran, pokaždé s novým dokončeným senzačním příběhem. V této podobě vycházely mezi lety 1906 až 1911 týden co týden sešitky Detektivních novel „z pamětí amerického detektiva Léona Cliftona“.

Nesmrtelný Clifton a jeho utajený autor

Případ Clifton

V době své největší slávy šly doslova na dračku. Četli je dělníci cestou do práce, mládež ve škole pod lavicí, představitelé inteligence i umělecké avantgardy; tzv. cliftonky však byly souběžně označovány za literární škvár nejhrubšího zrna, hodný toliko nekompromisního potírání. Možná i to, jak tomu bývá, přispělo k jejich ještě větší popularitě. A tak přestože první řada skončila ve svém 275. pokračování Cliftonovou smrtí, reedice příběhů vycházely znovu a znovu až do 40. let minulého století.

Otrhané sešitky, jejichž základní korpus se v úplnosti nedochoval, se později staly sběratelským artiklem a nedávno i předmětem odborných studií. Tu nejobsáhlejší sepsal literární historik Michal Jareš. Pod názvem „Případ Clifton: Monografie jednoho sešitu“ ji v loňském roce vydalo nakladatelství Academia.

Michal Jareš shrnuje „fenomén Clifton“ na úvodních zhruba 150 stranách textu. Základní řadu cliftonek představuje v kontextu dalších sešitových řad, kterých počátkem 20. století po celé Evropě vzniklo velké množství. Věnuje se i tajemné osobě autora Cliftonových dobrodružství, který se držel v důsledné anonymitě. Dnes už víme, že většinu jich napsal A. B. Šťastný, jinak pilný přispěvatel různých katolických listů, kde by asi z jeho detektivní tvorby nadšeni nebyli. Ostatní autoři cliftonek zůstávají v utajení dodnes.

Clifton – mistr převleků a tajemné kladívko

Série tzv. cliftonek končila detektivovou smrtí. Přesto se neohrožený americký „čmuchal“ i poté ke čtenářům periodicky vracel

Michal Jareš ve své studii popisuje svět, kde se příběhy Léona Cliftona, sic amerického, ale jinak prvního českého seriálového detektiva odehrávají, popisuje Cliftonovy převleky a pomůcky, z nichž nejtajemnější je tzv. Cliftonovo kladívko, a věnuje se i jeho metodám. Zvláštní pozornost si v Jarešově studii vysloužila dobová kritika a odpor k masovému šíření a četbě cliftonek, které se však zároveň stávaly inspiračním zdrojem i tématem parodií, z nichž mnohé (na rozdíl od samotného Cliftona) jistě dobře znáte.

Nejobsáhlejší částí monografie Michala Jareše je kompletní soupis všech příběhů Léona Cliftona. U každého dílu najdete přehled vydání, první a poslední větu svazečku, soupis kapitol, postav, lokací, Cliftonových převleků a pomůcek, povahy zločinů a stručný souhrn děje. Nechybí příslušné rejstříky, ani soupis literatury. Suma sumárum je to skoro 600 stran textu, který vzdává hold Léonu Cliftonovi a svým způsobem i dalším hrdinům tzv. šestákové literatury, která, ač nenáviděna a pronásledována, ovlivnila celé generace čtenářstva. Možná i vás.

O knihu Michala Jareše „Případ Clifton. Monografie jednoho sešitu“, kterou vydalo nakladatelství Academia s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 22. ledna.

Michal Jareš: Případ Clifton: Monografie jednoho sešitu. Praha: Academia, 2022. ISBN 978-80-200-3354-3.

Spustit audio

Související