Pověst z Ústecka: V Tiských skalách se občas podívejte do kapes

Úchvatné, bizarní, nádherné – spoustu nadšených označení mají Tiské skály na Ústecku. Různé tvary skalisek vytvářejí labyrint věží, skalních hřibů, jehel a soutěsek. Připomínají kouzelné město.

Snadno se v nich dá zabloudit. Natož pokud jde o špatného člověka, ten to pak má spočítané. A podle pověsti za to mohou skřítkové.

Vypráví se, že ve skalách je zakopaný poklad. Ten tam údajně schoval francouzský šlechtic Charles Leduquin (v některých přepisech pověsti psáno i Ledoquin), který byl pokladníkem jednoho francouzského pluku. Mělo to být v době napoleonských válek, kdy se Francouzi snažili ovládnout celou Evropu a tudíž se dostali i do Čech.

Zlato podle pověsti zakopal ve skalách a odešel. Když se vrátil, místo s pokladem už nenašel. Bloudil mezi skalními útvary tak dlouho, až se z toho pomátl. Bodejď by zlato našel, když ho už měli skřítkové. Rozhodli se, že ho uhlídají pro sebe.

„Lidé si ho nezaslouží,“ mínil ten nejstarší z nich.

Tiské skály

A proč skřítkové poklad francouzskému šlechtici nevydali? Původně s lidmi kamarádili a byli vstřícní. Dokonce jim řekli o drahokamech a vzácných kovech, které mají ve svých jeskyních ve skalách. Netrvalo dlouho a lidé začali mezi skalisky tyto poklady hledat. Skřítky nejen rušili, ale rozbíjeli jim jejich domov – když kutali skály. Právě hledači pokladů podle pověsti vytvořili pozemní skalní město.

Tiské stěny

Skřítci tak poznali, že lidé jsou chamtiví, lakotní a závidí jeden druhému i jim. Rozhodli se proto poklady ukrýt hluboko pod zem a s lidmi se vypořádat. Zatímco hodným pomáhali, zlým – když přijdou do Tiských stěn – sypou do kapes bludné bylinky, aby se už nikdy ze skalního města nevymotali a bloudili a bloudili, až rozum ztratí. Ani onen francouzský šlechtic tedy nemohl být dobrým člověkem.

My dnes víme, že Tiské skály nevděčí za svou rozmanitost hledačům pokladů a skřítkům, ale zvětrávání původně jednolitého skalního masivu. Nejen skřítci, ale i příroda umí kouzlit. Přesto, až tam půjdete, podívejte se občas do kapes, jestli se tam přece jen záhadně neobjevily nějaké bylinky.

Tiské stěny, skalní útvary zvané Hřib a Želva
Spustit audio
autor: Jana Ksandrová

Související