Po stopách horníků: Montánní archeologie v Krušných horách

2. červen 2023

Stručný úvod do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO, věnovaný Hornickému regionu Erzgebirge/Krušnohoří, sepsal archeolog Kryštof Derner.

Jak víme, přeshraniční spolupráce saských a českých badatelů v projektu ArchaeoMontan, věnovaném historii hornictví na obou stranách Krušných hor, trvala celé desetiletí. Bezprostředně na ni navázal drobnější projekt ArchaeoMontan@School, který měl za cíl popularizovat a objasňovat to nejpodstatnější z vývoje starého hornictví především dětem a studentům vybraných škol v Krušnohoří. Zároveň je chtěl seznámit s metodami, které slouží k poznávání významné historické etapy, spojené s dobýváním kovů na současném česko-saském pomezí. V rámci projektu ArchaeoMontan@School vydal také v loňském roce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě nevelkou publikaci archeologa Kryštofa Dernera „Montánní archeologie v Čechách“.

Montánní archeologie v Krušných horách

Jak praví její podtitul, publikace je stručným úvodem do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO, kam byl Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsán v roce 2019. Knížka je určená především mladým zájemcům o dějiny hornictví v Krušnohoří, ale nejen jim. I přes svou stručnost se totiž jedná o skutečně komplexní průřez zmíněnou tématikou. Popisuje historii hornictví v Krušných horách od nejstarších dob a objasňuje metody montánní archeologie, která tuto historii studuje. Seznamuje s tím, co se zejména po středověkém dolování zachovalo pod zemí, jak vypadala práce ve středověkých dolech a jaký byl život středověkých horníků. Zvláštní kapitola je věnována úpravě rud a hutnictví i dopadům hornické činnosti na přírodní prostředí. Na závěr se čtenář vydá do unikátně dochovaných, ale bohužel již nepřístupných středověkých dolů pod saským Dippoldiswalde a navštíví hornickou krajinu v okolí Měděnce.

Knížka je psána dvojjazyčně, najdete v ní tedy souběžný český a německý text. Tištěna je na pěkném pevném papíře a bohatě ilustrována: mapek, plánků, dobových vyobrazení, rekonstrukcí, fotografií z terénu i z dolů jsou v ní desítky. Text je čtivý, srozumitelný a příjemně plyne. Jediné, co vás ve výsledku možná nepotěší, je skutečnost, že úhledná knížka vyšla v mizivém nákladu 450 kusů a není v běžném prodeji. Pokud se o historii hornictví intenzivně zajímáte nebo byste chtěli publikací Kryštofa Dernera zpestřit třeba školní výuku, nemáte jinou možnost než zajet si pro ni za archeology do Mostu. Ale neváhejte. Brzy už nemusí být k mání.

O knihu Kryštofa Dernera „Montánní archeologie v Krušných horách“, kterou vydal Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 25. června.

Kryštof Derner: Montánní archeologie v Krušných horách. Stručný úvod do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2022. ISBN 978-80-86531-27-4.

Spustit audio

Související