Objevy a události týdne č. 11

16. březen 2008

Pravěká Anatolie poloostrovem, kostra tygra z podzemí Yucatánu, rituální stavby z Argentiny, nejstarší židovský hrob v Rakousku, prstenec kolem Rhey.

Vědci donedávna předpokládali, že asijská část Turecka, Anatolie, byla před 25 miliony let uprostřed třetihor souostrovím odděleným od Evropy i Asie mořem. Tomu však odporují nedávné anatolské nálezy fosilních kostí obřích nosorožců rodu Paraceratherium, známých z velké části Asie. Podle nich se zdá, že Anatolie měla spíše podobu poloostrova, spojeného s pevninou šíjí, umožňující volný pohyb zvířat.

Čeští a slovenští speleologové objevili při průzkumu rozsáhlého zaplaveného jeskynního systému pod mexickým poloostrovem Yucatán čtyři metry dlouhou a dvacet tisíc let starou kostru pravěkého tygra. Její dokonalé dochování umožnila vrstva vápencového sintru, která ji před tisíci lety pokryla. Podle speleologů se jedná o nejzachovalejší kosterní pozůstatky, jaké kdy byly ve zdejších jeskyních nalezeny.

Argentinští archeologové objevili na satelitních snímcích blíže neurčené oblasti na severozápadě země zvláštní seskupení kruhových staveb o průměru zhruba dvanácti metrů; podobné se už dříve našly i na jiných místech Argentiny. Bývají obložené červenými, černými a bílými kameny, které vytvářejí geometrické obrazce. Starší výzkumy naznačují, že v těchto kruhových stavbách probíhaly jakési rituály.

Překvapivý nález přinesl výzkum pohřebiště z doby římské u Haltburnu im Seewinkel v Burgenlandu na východě Rakouska. Archeologové tam našli hrob dítěte s amuletem v podobě zlatého plíšku, do něhož byla vyryta část hebrejské modlitby - požehnání pro mrtvé. Zdá se, že mezi římskými obyvateli západní Panonie žili v prvních stoletích po Kristu i lidé židovského vyznání, kteří svou víru nijak neskrývali.

Sonda Cassini, umělá družice Saturnu, učinila další významný objev. Podařilo se jí zjistit, že stejně jako samotný Saturn má i jeho měsíc Rhea prstenec. Vědci odhadují, že tato "ozdoba" vznikla po srážce měsíce s jiným menším tělesem. Úlomky ledu a prachu se vznesly vysoko nad povrch a začaly kolem Rhey rotovat, až vytvořily plochý disk - první měsíční prstenec objevený v naší sluneční soustavě.

Pramen: ČTK
Vysíláno v Planetáriu 11/2008, 15. - 21. března 2008.

Pravidelná rubrika Objevy a události týdne se vysílá na začátku každého Planetária.

autor: frv
Spustit audio