Lesní divadlo a návrat ochotníků do Kytlice

27. listopad 2018

Lesní divadlo v kytlickém lese provozovali ochotníci už za první republiky. Přírodní amfiteátr, divadlo tesané do skály, fungovalo do 2. světové války. Potom divadlo upadlo do zapomnění.

Až v roce 2004 se divadla chopil Karel Krejčí, kterému vděčíme za dnešní podobu divadla, jen s malými úpravami.

Skalní divadlo prochází každých osm let kompletní rekonstrukcí, dřevo samozřejmě trpí vlhkem a pódium se tedy musí vyměnit. Do hlediště se na lavičky vejde pohodlně 200 lidí.

KOS, tedy Kytlický ochotnický spolek, se průběžně stará o zvelebování divadla s podporou obce Kytlice. K  15 hercům pod vedením režisérky Heleny Albertové  se přidává i její dcera, „nápověda“, Andrea Landovská.

OS hraje hry například od Shakespeara nebo od Goldonyho. Hra musí zapadnout do přírodního prostředí divadla.

Spustit audio

Související