Katáriové: Impérium lovců mamutů. Příběh z pravěku

7. září 2023

Dobrodružný příběh z pera malíře a ilustrátora Libora Baláka zachycuje pestrý svět paleolitické Evropy období gravettienu, starý necelých třicet tisíc let.

Už pár desetiletí se malíř a ilustrátor Libor Balák zabývá obrazovými rekonstrukcemi pravěku, zvláště života lidí starší doby kamenné – paleolitických lovců. Návštěvníci jeho webové galerie Antropark vědí, že k tématu přistupuje směle až novátorsky, s respektem k aktuálním výsledkům vědeckého bádání, ale zároveň s odvahou domýšlet věci, jevy a skutečnosti, po kterých se v archeologickém záznamu uchovávají jen zcela nepatrné stopy – a někdy ani ty ne. Odvážně rekonstruuje třeba oděv a účesy našich dávných předků podle drobných detailů na pravěkých soškách.

Svět Gomepsis a Lovce

Katáriové: Impérium lovců mamutů

Podobným způsobem se zmizelý svět paleolitických lovců pokusil rekonstruovat i literárně. Největší část příběhu, který se odehrává před necelými 30 tisíci lety, v období tzv. gravettienu, napsal Libor Balák před 16 lety. Knižní podoby se jeho vyprávění dočkalo až letos, díky vydavatelské aktivitě brněnského nakladatelství CPress, pod názvem Katáriové: Impérium lovců mamutů.

Je to vlastně dost tradiční příběh dvou mladých lidí, kteří k sobě našli cestu i přes hranici společenských předsudků; byť na monumentálním, ale velmi pestrém hracím plánu paleolitické Evropy. Gomepsis je krásná, svéhlavá a rozmazlená dcera náčelníka bohatého a mocného rodu Katáriů; Lovec je prostý, skromný a odvážný bojovník z kmene Gátů, kterým Katáriové víceméně opovrhují.

Pravěká „pohádka pro dospělé“

Lov na mamuty

Jejich – a Balákův – pravěký svět je plný detailů všedního i svátečního života různých kmenů i národů, které hrdinové poznávají na svých cestách napříč Evropou: po sněhu, souši i vodě; pěšky, na jízdních sobech, se spřežením vlčků i na lodích. Některé detaily vám možná přijdou zvláštní a jen stěží uvěřitelné, ale to je součást hry. Autor se rád, třeba i na základě různých etnografických paralel, pouští na tenký led spekulací, co všechno by bylo možné.

Pohřeb muže ze Sungiru, východní gravettien, obrazová rekonstrukce

Během 16 let, která uplynula od napsání nejpodstatnější části příběhu, vyšla řada studií, které trochu změnily náš pohled na popisované období. Libor Balák bez ostychu přiznává, že ledacos bylo asi trochu jinak, než jak si to kdysi vysnil. Ale v mnohém má stále pravdu: archeologické nálezy svědčí o realitě pravěkých dálkových cest napříč kontinentem i o složitosti lidských vztahů, které si nezadaly s těmi současnými. I když nelovíme mamuty, jsme našim předkům podobní; to je jedno z poselství Balákovy knihy, kterou sám označuje za „pohádku pro dospělé“.

S autorem v zádech

Součástí vyprávění jsou úryvky fiktivních pravěkých písní a čtenář dostává možnost navštívit i svět duchů; snad reálný, snad produkt halucinogenních vizí. Výsledný celek působí jako jakési dokudrama, v němž se autor čtenáři tu a tam naklání přes rameno, ruší ho a vstupuje do děje; zcela současným jazykem upozorňuje, vysvětluje a poučuje. Pokud se však přes to dokážete přenést, vyvstane před vámi obraz pravěkého světa, který před necelými 30 tisíci lety v Evropě skutečně mohl existovat a z něhož zůstaly jen střepy. Každý vážně míněný pokus o jejich slepení je významný a cenný.

O knihu Libora Baláka „Katáriové: Impérium lovců mamutů“, kterou vydalo nakladatelství CPress, s námi můžete i soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 24. září.

Libor Balák: Katáriové : Impérium lovců mamutů. Brno: CPress, 2023. ISBN 978-80-264-4683-5.

Spustit audio

Související