České lidové pohádky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zvířátka jdou na vandr (ilustrace z roku 1911)
0:00
/
0:00

Úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek editora Jaroslava Otčenáška je věnován zvířecím pohádkám a bajkám.

Česká folkloristika splácí velký dluh. V nakladatelství Vyšehrad vyšel úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek. Je možná překvapivé, že v zemi Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové a desítek dalších sběratelů podobné souborné vydání dosud chybělo, ale skutečnost je prostě taková a přišel čas ji změnit. Obtížného úkolu se v roce 2006 ujal etnolog Jaroslav Otčenášek. Svou práci rozdělil do devíti dílů, z nichž ten první, který se do knihkupectví dostal po třinácti letech práce letos na jaře, je věnován zvířecím pohádkám a bajkám.

České lidové pohádky

Znalec-folklorista možná namítne, že podobné pokusy už byly v minulosti učiněny a zejména připomene „Soupis českých pohádek“ Václava Tilleho z 30. let minulého století. Nové vydání je však jiné – třeba tím, že vůbec poprvé není postaveno na čistě národnostním základu. Obsahuje totiž i pohádky, posbírané mezi českými Němci a také Romy. Jaroslav Otčenášek se přitom snažil vycházet z původních, často rukopisných záznamů – od Tilleho časů se jich ale spousta ztratila, takže to nebylo jednoduché.

První svazek Otčenáškových „Pohádek“ obsahuje 230 příběhů, jejichž hrdiny jsou především zvířata. Jde o práci vědeckou, pohádky tedy nejsou literárně „zkrášlené“ – jsou uveřejněny v podobě, jak si je lidé v minulém či předminulém století skutečně vyprávěli. Pohádky německé a romské jsou pak přeloženy do češtiny. Příběhy jsou roztříděné podle typu syžetu na základě mezinárodní systematizace – říká se jí ATU. Vlastní text pohádky je doplněn informací o původu textu, včetně jména vypravěče, roku a místa zachycení a pramene, z něhož byl text převzat. Připojen je i odborný komentář. Nenechte se tím ale odradit.

K prvním plodům úsilí editora Jaroslava Otčenáška můžete přistoupit nejen jako vědci, ale i jako běžní milovníci pohádek. Z knížky docela jistě můžete číst i dětem – nebo se v ní inspirovat pro svá vlastní vyprávění. Tvůrčím způsobem tak můžete rozvíjet tradici starou mnoho staletí, která už dnes pohříchu uvadá. A těšit se přitom na další díly.

Jaroslav Otčenášek (editor): České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky. Praha: Vyšehrad, 2019. ISBN 978-80-7601-098-1.