Voda z termálního vrtu v děčínských domácnostech zatím neteče

17. březen 2003
Zprávy

Přitom se počítá s jejími dodávkami v objemu asi jednoho miliónu kubíků ročně. Po zahájení zkušebního provozu nové děčínské kotelny ochlazená a dále upravené voda do vodárenského systému města krátce proudila. Pak se ale objevil problém. Upozornili na něj samotní pracovníci Severočeských vodovodů, které úpravnu teplárenské firmy Termo provozují.

Hygienička Hana Brandová po laboratorních rozborech uvedla, že už při sedmdesáti stupních Celsia se začaly pod mikroskopem objevovat droboučké krystalky. Nejde ale o zdravotní závadnost vody. Její dodávky ale budou moci pokračovat až po technologické změně v samotné úpravně. Ta by měla zabránit tomu, aby se krystalky uhličitanu vápenatého ve vodě neobjevovaly ani po jejím převaření.

autor: Josef Suk
Spustit audio