V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu na hnízdiště vzácných ptáků

1. březen 2016
Zprávy

Ode dneška platí zákaz vstupu do hnízdišť vzácných ptáků v Národním parku České Švýcarsko a Labské pískovce. Zvláštní ochrany se dostává čápu černému, výru velkému a sokolu stěhovavému. Zákaz vstupu by ale neměl návštěvníky parku výrazněji omezovat.

Se strážcem parku Václavem Ničem se vyrážíme podívat na hnízdiště sokola stěhovavého nedaleko Jetřichovic.

„Blížíme se na lokalitu Na Bídě, zde máme zmonitorovaného sokola a provedeme tu označení dočasně chráněné plochy,“ popisuje Václav Nič, zatímco vytahuje z auta připravenou ceduli s upozorněním v češtině i němčině. Tu pak umisťuje na stojan přímo u stezky.

Sokol stěhovavý byl v Čechách téměř vyhuben. Strážce parku vysvětluje, odkud se k nám znovu dostal. „Jsou to vlastně potomci městských sokolů z Berlína,“ říká.

Že se sokolům stěhovavým v Českém Švýcarsku daří, potvrzuje i ředitel správy národního parku Pavel Benda.

„S kolegy ze Saského Švýcarska máme dohromady kolem 30 párů sokolů stěhovavých. Je to vlastně nejsilnější populace ve střední Evropě,“ upřesňuje ředitel.

Kromě sokolů čekají pracovníci parku také na hnízdění výra velkého a vzácného čápa černého. Ten ještě do parku nepřiletěl.

Ochrana hnízdišť končí pro výra a sokola na konci června, pro čápa pak poslední červencový den.

autoři: ČRo , dap
Spustit audio