Ufologie jako dobrodružství poznání

7. květen 2022

Co nejserióznější pohled na problematiku neidentifikovaných létajících objektů UFO a některé další záhady nabízí zakladatel a vedoucí projektu Záře, ufolog Vladimír Šiška.

Letos na jaře definitivně skončil projekt Záře, který se od roku 1992 systematicky věnoval evidenci a výzkumu UFO a dalších nevysvětlených jevů. Na webu projektu se objevila závěrečná zpráva a jeho zakladatel Vladimír Šiška shrnul celou tak rozvětvenou problematiku „neidentifikovaných létajících objektů“ a s nimi spojovaných záhad také do populárně psané publikace. Pod názvem „Ufologie jako dobrodružství poznání“ ji vydalo nakladatelství Černý Drak, a to v edici „Tajemné jsoucno“.

Čtyřiašedesát možností a tři české záhady

Ufologie jako dobrodružství poznání

Máte-li spíše skeptický než záhadologický pohled na svět, nedejte se tím odradit. Vladimír Šiška totiž přistupuje k základnímu tématu své knihy s nadhledem, a tak seriózně, jak je to jen možné. Netvrdí, že je ufologie vědeckým oborem; je to spíše zájmová činnost, kterou se lze podle něj bez obav zabývat, a přitom neporušovat základní principy vědy.

Malinko se tomu pravda vymyká kapitola o historii pozorování a zkoumání UFO, která obsahuje přece jen trochu nekritický výčet událostí, zásadních i poněkud obskurních, z ufologické literatury vesměs známých. Dál je to mnohem zajímavější. Nejen, že se čtenáři dostane rady, jak správně vyhodnocovat svědectví o UFO, ale následuje encyklopedický přehled 64 možných vysvětlení UFO, vždy s vypsáním charakteristických znaků a obrázky; často i s objasněnými svědectvími pozorovatelů, jak je obsahuje letitá databáze projektu Záře. Některé případy z území České republiky se bohužel přes veškerou snahu a nemálo dostupných informací vysvětlit nepodařilo. V knize Vladimíra Šišky najdete podrobný popis tří nejzáhadnějších incidentů k vlastní úvaze.

Exotické hypotézy a podivné fenomény

Vladimír Šiška, ufolog

V dalším oddíle své nové knihy popouští Vladimír Šiška přeci jen trochu víc uzdu fantazii a shrnuje některé (i poněkud exotické) hypotézy, které se v souvislosti s UFO v průběhu let objevily. Týkají se třeba dosud neznámých přírodních jevů, utajovaných zbraní, návštěvníků z jiných světů či dimenzí a podobně. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fenoménu tzv. únosů do UFO, mariánským zjevením, tzv. kontaktérům, přesvědčeným, že jsou v přímém spojení s mimozemšťany, anebo třeba kruhům v obilí, které se také někdy dávají do souvislosti s UFO.

Od knihy Vladimíra Šišky nečekejte potvrzení nějakých fantastických skutečností, jejichž projevem jsou tajemná světla nebo přelety podivných objektů. Je to malá encyklopedie, souhrn vědomostí, které se mohou hodit nejen budoucím ufologům, ale vůbec každému, kdo chápe poznávání světa kolem nás jako jedno velké dobrodružství.

O knihu Vladimíra Šišky „Ufologie jako dobrodružství poznání“ vydanou nakladatelstvím Černý Drak s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 22. května.

Vladimír Šiška: Ufologie jako dobrodružství poznání. Bílovice: Černý Drak, 2022. ISBN 978-80-908512-0-7.

Spustit audio

Související