Sonda Euclid, temná hmota a geometrie vesmíru. Léčiva ve vodách, kde se tam vzala a co s nimi

18. prosinec 2023

Nový evropský kosmický dalekohled Euclid (4:42) – Historické souvislosti: Tři králové a křížová výprava (21:04) – Léčiva ve vodách, kde se tam vzala a co s nimi (27:04) 

V úvodním přehledu zajímavostí uslyšíte o nově objeveném obrazu malířského mistra Rembrandta, přiblížíme si aktivity chorvatských biologů, kteří zachraňují ohrožené mořské mlže kyjovky šupinaté, vyzveme vás k dalšímu pátrání po výskytu hmyzožravé bělozubky tmavé na našem území, prohlédneme si neobvykle zdobené bronzové kování z raného středověku, které se našlo nedaleko Břeclavi a nakonec zauvažujeme, jestli už není na čase zákonně chránit některé oblasti na Měsíci, které by v budoucnu mohly být zničeny nebo k nepoznání změněny lidskou aktivitou.

Euclid, temná hmota a geometrie vesmíru

Start kosmické lodi Euclid (ESA) nesené raketou Falcon 9

Od konce letošního léta obíhá kolem Lagrangeova bodu L2 soustavy Slunce–Země kosmická sonda Euclid, vybavená vesmírným dalekohledem. Lagrangeův bod nebo jinak librační centrum je místo, kde se vyrovnává gravitační a odstředivá síla dvou velkých těles; relativně lehké třetí těleso, třeba kosmická sonda, se může v blízkosti tohoto bodu pohodlně a bez větší námahy usadit. V libračním centru L2, které leží na spojnici Slunce a Země jakoby skryto za naší planetou, se proto v současnosti nachází spousta dalších sond, funkčních i nefunkčních. Právě odtud pozoruje kosmické dálavy i vesmírný dalekohled Jamese Webba. Jde mu to dobře, a tak astronomové a astrofyzici doufají, že stejně úspěšný bude i nový kosmický teleskop Euclid.

Kupa galaxií v souhvězdí Persea na snímku dalekohledu Euclid

Euklides byl řecký matematik přelomu 4. a 3. století před Kristem. Je považován za zakladatele oboru geometrie. Protože nový kosmický dalekohled by měl, jak uslyšíte, přinést spoustu nových a zásadních informací právě o geometrii vesmíru, pojmenovat ho po Euklidovi bylo celkem na místě. O cestě i úkolech sondy Euclid hovoří astrofyzik Petr Kulhánek a po něm Jan Spratek, oba odborní pracovníci pražské Hvězdárny a planetária. Jaké jsou základní parametry sondy Euclid a jak je na svůj úkol přístrojově vybavena? Má šanci získat data, která by umožnila objasnit tajemství temné hmoty, a ještě větší záhadu takzvané temné energie?

Voda, léčiva - a co s nimi?

Odběr vzorků sedimentu na přehradě Nechranice

O tom, že se prakticky v jakékoliv vodě, mořské, říční, kohoutkové i té balené, nacházejí miniaturní částečky plastu, které dennodenně konzumujeme, jste už v Planetáriu slyšeli. Ve vodě se však nachází i leccos jiného. Třeba léčiva – a to nejen ta, která jsme zkonzumovali a částečně vyloučili. Ale i léčiva ve své původní podobě. Dostávají se tam třeba vinou nesprávného zacházení s prošlými léky, které neskončí tam, kde by měly – totiž v lékárnách. Místo toho skončí v přírodním prostředí, a to jistě není ideální stav.

Vzorky sedimentu z přehrady Nechranice

Nějaké ty léky máme doma všichni a všichni je také občas užíváme. Které z nich byly „nejpopulárnější“ v posledních letech? To nám prozradila chemička Sylvie Kříženecká z fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přítomnost léčiv se dá zjistit třeba odebíráním vzorků z přehradních sedimentů. Jakými metodami se dají léčiva z vody odstranit? A jsou tyto metody aplikovatelné již dnes, na úrovni čističek odpadních vod?

Spustit audio

Související