Slané podzemí Íránu

Krasové jevy jistě znáte díky našim vápencovým lokalitám, Českému nebo Moravskému krasu. Krasové jevy se však mohou vyskytnout i v jiných exotičtějších horninách - například v soli. Jak vzniká solný kras a jak samotná solná ložiska popisuje geolog Michal Filippi, účastník několika českých expedic do solného krasu Íránu. AUDIO (19:08)

Vysíláno v Planetáriu č. 11/2006, 11. - 17. března.