NEJ Ústeckého kraje: nejstarší plavební kanál v Česku

Vodní nádrž Fláje v místech, kde stávala zaniklá obec stejného jména

Zaniklý flájský plavební kanál sloužil k plavení dřeva v Krušných horách. Jedná se o nejstarší technickou památku svého druhu u nás.

Flájský plavební kanál vedl z Flájí do saského města Clausnitz. Byl postaven v letech 1624 až 1629 a v provozu byl téměř 250 let – až do roku 1872. Některé zdroje uvádějí, že fungoval dokonce až do roku 1874.

Z historie víme, že saské město Freiberg bylo ve středověku a raném novověku centrem zpracování stříbra a dalších rud.

Flájský kanál

Zpracování rud v hutích vyžadovalo velké množství dřevěného uhlí, přitom nejbližší lesy se nacházely na hřebenech Krušných hor. Proto se začalo uvažovat, jak co nejefektivněji dřevo do města dostat.

Kanál byl dlouhý 18,2 kilometru, koryto bylo hluboké 120 centimetrů. Nad Českým Jiřetínem museli kanál jeho stavitelé dokonce vytesat do skály.

Do dnešních dnů se z flájského kanálu dochovaly pouze části. Od roku 1958 je chráněnou kulturní památkou České republiky.

Spustit audio
autor: Renáta Valešová

Související