Létavice a Pozemšťané

14. srpen 2004

Létavice nebo také "padající hvězdy". Tak se říká lidově meteorům. Jsou jakousi tečkou za existencí drobných vesmírných těles, která se připletla naší planetě do cesty.

Ve starověku byly meteory považovány za jevy mimozemské, což byl názor v podstatě správný. V průběhu staletí se však lidé paradoxně dopracovali k omylu.
Postaral se o to nejprve známý antický myslitel Aristotelés. Tvrdil, že meteory jsou úkazy atmosférické, nikoliv nebeské; ostatně samotné slovo "meteor", původem řecké, znamená doslova "věc vznášející se v ovzduší". To sice byl také vcelku správný názor, jenže Aristotelovi následovníci od toho odvodili, že meteory, jakožto ryze atmosférické jevy, už s ničím kosmickým nesouvisejí. Zvláště když pády meteoritů provází hřmění a záblesky, tedy úkazy, které jsou přičítány právě jen jevům atmosférickým. A co meteoritické kameny? Staří myslitelé je nejčastěji vysvětlovali jako důsledek srážky blesku s pozemským kamenem nebo jako předměty, které "zkondenzovaly" působením atmosférické elektřiny.
Meteory a meteority, tedy tělíska, která přežila let atmosférou a dopadla na zem, dlouho zůstávaly stranou pozornosti astronomů. Až koncem 18. století petrohradský akademik Ernst Chladni uveřejnil stať, v níž se praví, že "meteority jsou kosmického původu a meteory jsou úkazem v atmosféře, který doprovází srážku drobného tělesa se Zemí". Dlouho byl Chladni za tuto domněnku zesměšňován. Už řadu let předtím totiž pařížská Akademie věd - a to byl renomovaný sbor učenců - prohlásila pády meteoritů z nebe za smyšlenku. Vždyť už přece sám velký Aristotelés učil, že meteory jsou jevy atmosférické. Meteority nemohou pocházet z nebe, které obsahuje jen předměty nebeské. Pařížští akademici nezměnili svůj názor ani poté, kdy byli doslova zavaleni dopisy svědků, kteří jim líčili meteoritický déšť ze 24. července 1790. Kamenná sprška se tehdy snesla u městečka Barbotan. Jde prý o lidové zkazky, neboť úkaz není fyzikálně možný, komentovali nebeské dění ctihodní akademici.
Budiž tento omyl varováním pro všechny, kteří vynášejí konečné soudy o věcech, s nimiž nemají žádnou zkušenost.

Miroslav Zimmer

Pravidelná rubrika Mýty, domněnky, objevy a omyly astronomie se vysílá v rámci každého třetího Planetária v měsíci.
Další texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU PŘÍSPĚVKŮ.

Na titulní stránku.

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio