Kapli továrníka Botschena zachraňují v Libouchci dobrovolníci

Kaple rodiny Botschen u Libouchce

Nedaleko Libouchce, ukrytá před zraky těch, kteří o ní nevědí, stojí kaple. Postavili ji v roce 1900 pro majitele továrny na samet a plyš, Wilhelma Botschena.

Kaple chátrá od konce II. světové války, nejvíc ale v posledních 10 letech. Pan Botschen je pohřben v kryptě pod kaplí, spolu s ostatními členy rodiny.

Historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky, mají zůstat zachovány – pro nás všechny i ty, kteří přijdou po nás. Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple Botschen, který sbírá peníze nejen na záchranu této secesní stavby.

Chce také obnovit lesopark i zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Friedrich Wilhelm Botschen, sedmý a nejmladší syn z tkalcovské rodiny z Porýní, se narodil 7. května 1829 ve Viersenu, v Severním Porýní – Vestfálsku. Jeho otec Hermann Botschen provozoval ve Viersen čp. 44 přádelnu sametu.

Rodinný původ předurčil jeho další osud. Již jako žák obecné školy se seznámil s prací na ručním tkalcovském stavu. Ihned po vyučení začal pracovat ve svém řemesle.

Rodina byla početná, a tak se část sourozenců vydala do světa hledat nové možnosti, možná i s otcovým finančním přispěním. Pruská oblast Porýní byla již tehdy přece jen průmyslově „přeplněna“, kdežto takové Rakousko skýtalo ještě mnohé možnosti (obdobné to bylo i u ústeckých Wolfrumů, kteří přišli z bavorského Hofu).

Bratři Friedrich Wilhelm a Johann Botschen se nejdříve usadili v Petrovicích. Společně založili přádelnu sametu a hedvábí už v roce 1853.

V roce 1862 se rodina Botschen přestěhovala do Libouchce. F. W. Botschen byl bezesporu pozoruhodnou osobností a schopným podnikatelem. Dokázal vybudovat podnik, který zaměstnával na 300 zaměstnanců s velkou exportní kapacitou.

Kromě nabídky práce a vedení firmy byl činný i v řízení a dění obce Libouchec. Po roce 1899 se stal prvním obecním radním. Částkou 150 000 korun zřídil fond, kterým podporoval tkalce a jejich děti.

Jako mecenáš kostela v roce 1897 přispěl částkou 1 000 zlatých na pořízení barevných skleněných oken v presbiteriu a na nový gotický oltář o rok později.

Přispěl i k řešení finanční krize v obci, když se v nesnázích ocitla libouchecká spořitelní záložna, Spar und Vorschusskasse. Pokladník ve spořitelně Eugen Hitschel zpronevěřil v roce 1905 180 000 korun. Pro obec získal dům č. p. 73 a hostinec Lehngut (č. p. 233).

Z hostince učinil Německý národní dělnický domov (Deustchnationales Arbeiterheim). Za zásluhy byl jmenován druhým čestným občanem obce, prvním byl roku 1882 děkan Josef Pilz 12.5.1806 – 22.1.1891 (od 1851 působící v Libouchci).

F. W. Botschen zemřel 19. prosince 1913 ve věku 84 let a pochován byl ve své hrobce.

Spustit audio

Související