Jeruzalém aneb Jak se neztratit v historii i dnešku Města měst

1. březen 2024

Příručku a kulturněhistorického průvodce Svatým městem tří světových náboženství, judaismu, křesťanství a islámu, sepsal profesor novozákonní biblistiky Max Küchler. 

Představte si, že smícháte dohromady spoustu obrázkových skládaček. Jsou různě staré, v každé chybí hromada dílků, ale když je poskládáte do vrstev, hezky jednu na druhou, stejně drží pohromadě a vytvářejí pestrý a barvitý celek. Právě takový je Jeruzalém, Svaté město všech tří hlavních abrahámovských náboženství – judaismu, křesťanství a islámu.

Max Küchler: Jeruzalém

Pro ty, kteří jej touží poznat, a přitom se v jeho historii neztratit, sepsal emeritní profesor novozákonní biblistiky z univerzity ve švýcarském Fribourgu Max Küchler velice obsáhlou „příručku a kulturněhistorického průvodce“. Publikaci, nazvanou stručně „Jeruzalém“, si od letoška můžete pořídit i v češtině, a to díky nakladatelství Academia.

Jak zjistíte při prvním nahlédnutí, skromné označení „průvodce“ není právě přesné a skutečný obsah knihy zdaleka nevystihuje. Ve skutečnosti jde o komplexní soubor studií o jeruzalémských památkách a tím také o hluboký průřez dějinami města od vodních pramenů, podzemních tunelů, hrobek a jeskyní až po špice nejvyšších minaretů a věží. Max Küchler k tomu užívá všech myslitelných informačních zdrojů – počínaje svatými knihami nebo zprávami kronikářů a konče odbornými články o archeologických výzkumech. Ač sám biblista, žádné víře přitom nestraní; dokonce se kriticky vyjadřuje k některým neověřitelným hypotézám.

Pohled na Jeruzalém

Svůj výklad doprovází stovkami historických i aktuálních mapek, plánů, kresebných rekonstrukcí, vyobrazení nálezů nebo reprodukcí nápisů. Heslo o každé památce či jejich uceleném souboru nabízí kromě přesného určení polohy také přehled označení a jmen, kterých se jí v minulosti dostalo, historický exkurz podepřený písemnými i archeologickými prameny, představení relevantních teorií a konečně popis prohlídkové trasy a zajímavostí, které vás na ní čekají. Což může být jediná drobná vada na kráse – kniha Maxe Küchlera totiž vyšla v německém originále už před deseti lety, takže některé informace nemusí být zcela přesné.

Jeruzalém, Zeď nářků

Co ještě v knize najdete? Krátké pojednání o zvláštní geografické poloze Jeruzaléma. Obecný přehled jeho dějin od nejstarších dob až po současnost. Rozsáhlé úryvky z prací antických židovských, křesťanských i muslimských autorů týkajících se města, jeho památek a historie. Bohatý seznam literatury, včetně té česky psané, lexikon odborných pojmů a místopisný rejstřík. Celkem více než 800 stránek.

Kniha dobře poslouží zvídavému turistovi nebo poutníku, který se chystá navštívit svatá místa, ale také vědcům – historikům všech období, biblistům, teologům či archeologům. Až ji prolistujete, pochopíte, že Jeruzalém je město, které leží jakoby mimo čas i prostor, patří všem i nikomu – a v tom je jeho sláva, svatost a někdy bohužel i to prokletí.

O knihu Maxe Küchlera „Jeruzalém“, kterou vydalo nakladatelství Academia, s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte až do neděle 24. března.

Max Küchler: Jeruzalém. Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem. Praha: Academia, 2024. ISBN 978-80-200-3433-5.

Spustit audio

Související