Co po sobě zanechali prospektoři

10. duben 2004

V jeskyni Na Špičáku u Jeseníka se našla nejstarší skalní rytina ze všech našich krasových oblastí. Roku 1519 ji vyťukalo kladívko prospektora.

Skalní rytiny jsou, ač se to možná nezdá, významným historickým pramenem. Údaje jimi poskytované sice nejsou rovnocenné třeba s písemnými prameny, ale nesou v sobě i tak řadu zajímavých informací, týkajících se běžného každodenního života. Ať už ve spojení s turistikou, existencí různých úkrytů místních obyvatel, s nejrůznější výrobní činností, komunikacemi a nebo s cestami středověkých prospektorů. Nejčastějšími nápisy, tesanými do skal, jsou křížky a zejména letopočty. Nejstarší z nich pocházejí z počátku 16. století.
Když se loni na podzim čistila od mnohaletého nánosu bahna známá vápencová jeskyně Na Špičáku na severomoravském Jesenicku, čekalo tam na badatele mimo jiné i překvapení v podobě do stěny vyrytých iniciál H a B, vyobrazení sekery, dalších nezřetelných motivů a letopočtu 1519. Jde o zatím nejstarší nalezenou skalní rytinu ze všech krasových oblastí v Čechách i na Moravě. Bližší ohledání prokázalo, že byla do skalní stěny vyťukána prospektorským kladivem. O tom, že hledači kovů (a zejména těch drahých) skutečně na naše území ve středověku často pronikali, máme samozřejmě řadu důkazů; nejen těch tesaných do skal. Jeskyně Na Špičáku je toho dobrým příkladem. Patří totiž mezi nemnoho českých a moravských jeskyní, o nichž se nám dochovaly staré písemné zmínky. Už v roce 1430 jeskyni popisoval krakovský prospektor Antonius Walle ve svých písemných pokynech pro hledače zlata. A ti ji možná navštívili mnohokrát - na stěnách jeskyně se totiž dochovaly stovky skalních rytin a nápisů. Všechny asi nebudou prospektorské, ale na historické hodnotě jim to neubírá - ať už jsou jakkoliv staré.
Dokumentací skalních rytin se u nás mnoho badatelů nezabývá. Soustavně se jí věnují zejména archeologové českolipského muzea Petr Jenč a Vladimír Peša, kteří byli i u nálezu v Jeskyni na Špičáku. Jak se podle nich pozná, že rytina je opravdu stará a nevznikla dodatečně? "O stáří rytiny hovoří především způsob, jakým byla vyryta a také třeba typ písma", řekl nám k tomu Vladimír Peša. Dalším důležitým znakem je podle něj stupeň zvětrání materiálu. I ten do určité míry ukazuje, jak je rytina stará ve srovnání s jinými rytinami na tomtéž místě.
A jaký je smysl a význam 485 let staré prospektorské rytiny z jeskyně Na Špičáku u Jeseníka? Těžko říci? Ty už zmíněné nezřetelné motivy by snad mohly zobrazovat ukřižování Krista. A nebo i něco docela jiného.

Frederik Velinský

Použité prameny a literatura:

Haušková, Bára: Hledači pokladů zanechali v jeskyni vzkaz. Právo, 5.4.2004
Velinský, Frederik: Skalní rytiny - opomíjení svědkové minulosti. Planetárium, 29.12.2002
Další informace poskytli archeologové Vladimír Peša z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Lenka Jarošová z Vlastivědného muzea Jesenicka.

Pravidelná rubrika Napínavé bádání se vysílá v rámci každého druhého Planetária v měsíci.
Starší texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU PŘÍSPĚVKŮ.

autor: frv
Spustit audio