Augustin Schramm – nebezpečný muž v nebezpečných dobách

1. březen 2014

Ve výročí týdne si představíme poněkud temnou osobnost – Augustina Schramma. Narodil se 2. března 1907 v Liberci.

Mezi válkami byl aktivním členem Komunistické strany Československa a funkcionářem Komunistického svazu mládeže. Zároveň byl i agentem NKVD. V roce 1938 uprchl do Sovětského svazu, kde ve službách NKVD organizoval výsadky na bývalá československá území. Podle některých zdrojů byl zároveň agentem gestapa.

Po válce působil na ministerstvu národní obrany. Někteří historikové se domnívají, že se podílel na smrti Jana Masaryka 10. března 1948.

O dva a půl měsíce přišel o život i Schramm. Byl zastřelen neznámým pachatelem ze samopalu. Komunisté za pachatele označili studentského vůdce Miloslava Choce, který byl v zinscenovaném procesu odsouzen k smrti.

Podle historiků stála za smrtí Schramma pravděpodobně StB. Asi se chtěla zbavit muže, který věděl a mohl příliš mnoho.

In der Rubrik Jahrestage der Woche stellen wir uns eine etwas obskure Persönlichkeit vor – Augustin Schramm. Er wurde am 2. März 1907 in Reichenberg geboren. In der Zwischenkriegszeit war er aktives Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und Funktionär des Kommunistischen Jugendverbands. Gelichzeitig war er ein Mitarbeiter des sowjetischen Nachrichtendienstes NKWD. Im Jahre 1938 emigrierte er in die Sowjetunion, wo er im Auftrag des NKWDs Truppenlandungen auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei organisierte. Es wird auch behauptet, er sei gleichzeitig Gestapo-Agent gewesen. Nach dem Krieg war er auf dem Ministerium für Nationalverteidigung tätig. Einige Historiker sind der Meinung, dass er an dem Tod des Außenministers Jan Masaryk am 10. März 1948 beteiligt war. Zweieinhalb Monate später ist auch Schramm ums Leben gekommen. Er wurde von einem unbekannten Täter mit einer Maschinenpistole erschossen. Die Kommunisten bezeichneten als Täter Miloslav Choc, den Studentenführer, der später in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde. Laut Historikern war für den Tod von Schramm die Staatssicherheit höchstwahrscheinlich verantwortlich. Sie wollte den Mann loswerden, der zu viel wusste und zu viel konnte.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová