Zajímavosti Českého středohoří: Čertova zeď u Suletic

21. březen 2022

Čertova zeď  u Suletic na Ústecku je dobře schovaná v lesích. Asi 5 metrů vysoká skála je žíla čedičové horniny, kterou eroze vypreparovala do podoby skalní zdi.

Cesta k Čertově zdi začíná v části Suletic zvané Berand. Ze silnice odbočíte doleva na luční a posléze lesní cestu. Vede kolem zahrady domu č. p. 28. Cesta se v lese stáčí východním směrem a přivede vás k hluboké rokli poblíž louky na návrší. Po překonání rokle se pozorně dívejte kolem sebe, protože Čertova zeď je ukrytá mezi buky.

Skála vypadá, jako by jí někdo postavil z dlouhých černošedých cihel. Tyto „cihly“ vlivem eroze z těchto skal postupně odpadávají.

Skála se dělí na sloupce nikoli ve svislém, jak jsme v Českém středohoří zvyklí, ale ve vodorovném směru – tím se ještě více podobá skutečné zdi. Ve skále zpozorujeme pěkné černé krystaly minerálu augitu o průměru až jeden centimetr.

Související