Vynálezce ohebné žaludeční sondy se narodil v Mikulově

30. červenec 2021

V rubrice výročí týdne si krátce představíme vynálezce ohebné žaludeční sondy Leopolda Osera. Narodil se 27. července 1839 v Mikulově.

Na univerzitě ve Vídni vystudoval medicínu, poté několik let pracoval ve vídeňské Všeobecné nemocnici, kde vedl oddělení pro léčbu cholery.

Po habilitaci z interního lékařství byl jmenován primářem Nemocnice židovské obce, kterou vedl až do konce života. Zároveň se podílel na založení Vídeňské všeobecné polikliniky, kde působil jako přednosta.

Vedle léčby pacientů také vědecky pracoval. Zabýval se léčbou tyfu a cholery, hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu byly nemoci střev a především slinivky břišní.

V roce 1875 přišel Leopold Oser s komfortnějším způsobem gastroskopie, tedy vyšetření jícnu a žaludku. Zavedl používání ohebné sondy, která nahradila do té doby používanou trubku.

Leopold Oser zemřel v roce 1910 v Gainfarn u Vídně.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Erfinder der flexiblen Magensonde. Leopold Oser wurde am 27. Juli 1839 in Nikolsburg geboren. An der Uni Wien studierte Oser Medizin und dann arbeitete er einige Jahre im Wiener allgemeinen Krankenhaus, wo er die Abteilung für Cholera leitete.

Nach seiner Habilitierung in Innerer Medizin wurde Leopold Oser zum Primarius  im Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde ernannt. Das führte er bis zu seinem Tode. Gleichzeitig beteiligter sich Oser an der Gründung der Wiener allgemeinen Poliklinik, wo er als Vorsteher wirkte.

Neben Heilung von Patienten arbeitete Oser auch wissenschaftlich. Er befasste sich mit der Heilung von Cholera und Typhus. Hauptthemen seines wissenschaftlichen Interesses waren Speicheldrüse und Darmkrankheiten. Im Jahre 1875 erfand Leopold Oser die flexible Magensonde. Die ersetzte bis jetzt benutztes Rohr. Leopold Oser starb am 22. August 1910 in Gainfarn bei Wien.

Spustit audio