Vodní hrad v Budyni nad Ohří láká návštěvníky na historii rodu Zajíců i alchymistickou dílnu

4. duben 2023

V bývalém královském městě Budyně nad Ohří stával v polovině 12. století dřevěný královský dvorec. Na počátku 13. století jej nechal Přemysl Otakar II. přestavět na kamenný hrad s vodním obranným systémem.

Vodní příkopy za obrannými kamennými hradbami se táhly nejen kolem samotného, tehdy ještě čtyřkřídlého hradu, ale i celého královského městečka.

V roce 1336 získal Budyni od krále Jana Lucemburského Zbyněk Zajíc z Valdeka, největšího rozkvětu ale dosáhl hrad za Jana IV. Zajíce a Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburka, který jej proměnil na pohodlné renesanční zámecké sídlo. Pod vlivem svého přítele krále Rudolfa II. tu také jeho majitel založil proslulou alchymistickou dílnu, ve které hostil slavné alchymisty celého světa, jakými byli například Tycho Brahe, John Dee, Edward Kelley nebo náš nejslavnější alchymista Bavor Rodovský, který zde sepsal první českou kuchařku.

Dnes je alchymistická kuchyně součástí Jandova muzea s exponáty mapujícími život Budyňských od pravěku až do doby jejího zakladatele archiváře Antonína Jandy, včetně předmětů pocházejících z městské šatlavy za služby kata.

Zlatý sál zdobí nástěnné fresky ze života Zajíců z Házmburka. Na jedné je zobrazen krokodýl, kterého si Jan IV. Zajíc z Házmburka přivezl živého z Egypta, při zpáteční cestě z Palestiny. Krokodýla, nejstarší vycpaninu zvířete nejen v Čechách, můžeme spatřit v předsálí obřadní síně – v prostoru bývalé komnaty Jana Lucemburského.

Kromě unikátní vycpaniny krokodýla, kterého Jan IV. Zajíc z Házmburka vypustil do hradních příkopů, upoutá návštěvníky i dobový obraz opevněné Budyně z knihy Diadochos Bartoloměje Paprockého.

Během prázdnin jste zváni na tradiční akce Budyňského léta, jakými jsou Keltský kruh, Budyňský poutník či Bitva o Budyň.

Spustit audio