V Labi je extrémně málo vody. Nejméně od roku 1963

Vyschlé Labe v Ústí nad Labem
Vyschlé Labe v Ústí nad Labem
0:00
/
0:00

Statistika hladiny vody v řece Labi je vedena od roku 1937. V současné době je vodní stav na vodočtu Ústí nad Labem 110 centimetrů, a to už od pondělí 30. července 2018.

V roce 1955 byla postavena přehrada Slapy, která situaci dlouhodobě zlepšuje. Od roku 1955 máme druhý nejnižší vodní stav. Nejnižší byl v roce 1963 – 105 centimetrů.

„Co se týká plavby, je to problém pro rejdaře, kteří při tomto vodním stavu nemohou plout,“ popisuje náměstek ředitele závodu Dolní Labe Povodí Labe Petr Plessney a pokračuje: „Do jisté míry je zajišťována pouze osobní doprava, a to jenom díky tomu, že my nadlepšujeme vodní stavy v Ústí nad Labem ze zdymadla Střekov, kde máme 3 miliony metrů krychlových vody. Pro plavidla, která mají ponor 130 centimetrů, tedy o těch 20 centimetrů víc pro plavbu z Děčína do Německa, tak toto jsme schopni zajistit.“

Řeka Labe je závislá na dešťových srážkách, Labe odvádí vodu z celých Čech – to znamená i z Vltavy a jejích přítoků nebo z Berounky a Ohře, které mají také veliké povodí.

„Pokud nebude pršet, tak se situace nezlepší. Ale uvědomme si, že ten vodní stav v Ústí nad Labem je jenom díky vltavské kaskádě, která odpouští více vody, než přitéká do přehrad,“ vysvětluje Plessney a doplňuje: „Před výstavbou vltavské kaskády se vodní stavy pohybovaly hluboko pod jedním metrem, takže situace by se zhoršit neměla natolik, abychom se vrátili před rok 1955. Sucho je charakterizováno vodním stavem 142 centimetů, takže v současné době jsme 32 centimetrů pod hranicí sucha.“