Ústecká zoo zřejmě nestihne odstranit včas největší nedostatky, které jí vytýká evropská asociace

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má dva roky na nápravu nedostatků zjištěných kontrolou Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Pak může asociace zahradě obnovit plné členství, nebo ho zrušit.

Podle ředitele Romana Končela ale tato lhůta nestačí. Mezi hlavní problémy zoo patří například nevyhovující pavilon pro primáty a orangutany. S výstavbou nového počítá návrh tak zvaného generelu, tedy plánu oprav a rozvojových investic.

„Nicméně já si myslím, že by pracovníkům asociace stačilo, kdybychom schválili generel a začali projekční práce s tím, že by byla nějaká záruka od zřizovatele, že finanční prostředky na tu stavbu budou – aby byla nějaká záruka, že ta stavba proběhne,“ věří Končel.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů přislíbila, že skoro dva roky starý návrh generelu předloží zastupitelům ke schválení. Problémem jsou ale peníze. Vedení města opakovaně říká, že na investice v řádu stovek milionů nemá peníze a vhodné dotace neexistují.

Spustit audio

Související