UFO, Rendlesham Forest: Odtajněná záhada?

12. leden 2003

Rozhovor s ufologem Vladimírem Šiškou.

K události, o níž bude řeč, došlo v Rendleshamském lese u města Woodbridge poblíž Ipswiche ve východní Anglii - bylo to 27. prosince roku 1980. Informace o tom, co přesně se v lese stalo byly a bohužel i nadále jsou velmi kusé. Jak říká ufolog Vladimír Šiška z Projektu Záře, shromažďujícího informace o neidentifikovatelných létajících objektech, čili UFO, na území České (a dříve Československé) republiky, důvod je jasný...

Stalo se to na vojenské základně, a to dokonce na základně NATO. Na ní se nacházeli britští a američtí vojáci, kteří byli do celého incidentu zataženi...

A co se tedy, podle svědectví, která jsou k dispozici, v Rendleshamském lese událo?

Především je zde svědectví plukovníka Halta, což byl americký zástupce velitele základny Bentwaters, nad kterou se vše odehrálo. Ten podal hlášení, že se nad základnou objevilo jakési neidentifikovatelné světlo, které ji přeletělo a zůstalo svítit kdesi za zadní bránou základny. Halt tam vyslal dvoučlennou hlídku; ta dorazila až ke světlům a spatřila jakýsi trojúhelníkovitý objekt, který zřejmě buď spočíval na nějakých nohách a nebo se vznášel těsně nad zemí. Ten objekt byl asi 1,8 metru vysoký a měl zhruba 2 metry v průměru. Nahoře mu zářilo červené pulzující světlo, dole bylo několik světel namodralých. Muži z hlídky se k němu přiblížili, načež objekt znovu odlétl. Nějakou dobu jej ještě pronásledovali, protože se pohyboval mezi stromy v lese; teprve potom definitivně zmizel. Všechno ostatní, co o tomto případu víme, jsou v podstatě jen dohady, případně výpovědi nepříliš hodnověrných svědků.

Objevila se ale svědectví o tom, že se prý přítomní vojáci dokonce setkali s posádkou toho záhadného objektu...

Takové zprávy se samozřejmě objevily; pocházely údajně od zpravodajských důstojníků ze základny, kteří vystupovali pod nepravými, krycími jmény. Tvrdili, že celý kontakt probíhal trochu jinak. Jakmile bylo těleso obstoupeno množstvím vojáků i techniky, bylo prý pečlivě nafilmováno - a ty filmy samozřejmě utajeny. Velitel, plukovník Williams se pak prý domlouval s jakýmisi tvory, kteří se nacházeli uvnitř objektu. Komunikoval s nimi pomocí znakové řeči. To jsou samozřejmě neověřitelné zprávy, které se nedají z jiných zdrojů potvrdit.

Byly tu i snahy objasnit výskyt UFO v Rendleshamském lese s pomocí starých dobrých přirozených jevů?

Samozřejmě. Ten nejpřirozenější nabízí možnost, že vojáci byli zmateni světlem blízkého majáku, který prosvítal skrz stromy. Zároveň bylo zjištěno, že někdy tou dobou zřejmě prolétl nad jižní Anglií jasný meteor, bolid. Tady už můžeme zase trochu zapojit fantazii a spekulovat. Dá se předpokládat, že bolid třeba nemusel být meteorem, ale že to mohla být zanikající družice. A my víme, že spousta družic je dnes vybavena jaderným reaktorem a že by se samozřejmě takový incident, pokud by trosky družice dopadly na obydlené území, nějakou dobu utajoval. To je podle mého také jedna z možných variant incidentu.

To je vůbec oblíbené téma - armáda a kamufláže. I v tomto případě se vyskytlo tvrzení, že rendleshamské UFO bylo záměrně vytvořenou zástěrkou, která měla zamaskovat skutečnost, že na tom místě vojáci zkoušeli nějaké tajné zařízení...

Nebylo by to poprvé. Vojákům se nálepka UFO velice hodí k zakrytí aktivit, které nechtějí zveřejňovat; třeba když vyvíjejí nový letoun, který je nějak neobvyklý. Lidé takové letouny považují za UFO. Sledovat to můžeme například u známé základny Area-51 v USA, kde se takové nové stroje testují a kam po nějaké době začaly jezdit celé týmy ufologů, novinářů a televizních štábů. Samozřejmě natáčely UFO. Ty letouny, které se tam testují budou létat za 15 nebo 20 let jako normální letadla, ale z dnešního pohledu nám připadají natolik neobvyklá, že je ztotožňujeme s UFO.

Vraťme se zpět do Rendleshamského lesa, a to proto, že na sklonku loňského roku došlo ke slavnému odtajnění veškerých dokumentů, které se případu týkaly. Jsou dokonce veřejně k nahlédnutí i na internetových stránkách britského Ministerstva obrany. Přinesly ty dokumenty nějaké nové, nečekané informace?

Těch zveřejněných dokumentů je strašně moc. Je to docela velký balík psaných textů a já, abych řekl pravdu, jsem se s nimi seznámil zatím jen velmi povrchně. Všechno je to samozřejmě v angličtině a nejde to tak rychle. Stěžejním dokumentem je tu zpráva plukovníka Halta, která popisuje vlastně jenom světla a stopování objektu. Zajímavá je v ní třeba informace o tom, že se na místě naměřila jakási radioaktivita. Nic víc asi v té dokumentaci není... Neustále se v ní zato opakují požadavky, vznášené například ze Sněmovny reprezentantů nebo ze Sněmovny lordů na velení letectva, aby sdělilo, zda zpráva plukovníka Halta opravdu není padělek a jestli to tak skutečně bylo; jsou tam i požadavky, aby byly na pravou míru uvedeny následné spekulace v tisku. Všechno je to korespondence mezi vojenskými činiteli, případně různé spekulace... V materiálech, které jsem měl zatím možnost vidět není ani slovo o nějakých mimozemšťanech a komunikaci s nimi.

Určitě to nebylo poprvé, kdy vojáci pozorovali UFO?

Vojáci se potkávají s UFO velice často, protože hlídání oblohy je jejich úkolem. K dalšímu známému případu, do kterého byli zapleteni vojáci došlo o 10 let později v Belgii. Byly tam masově pozorovány trojúhelníkovité objekty, kterým se od té doby říká "belgické UFO". Vyskytují se však po celém světě. U nás došlo k setkání vojáků s neidentifikovaným létajícím objektem minimálně ve dvou případech, které máme poměrně podrobně popsány. V roce 1987, kdy došlo na jižní Moravě k zachycení UFO radiolokačními prostředky za ním vystartoval bitevní vrtulník Mi-24, který dokonce dostal rozkaz ke střelbě. Piloti však rozkaz neakceptovali, protože se v té chvíli nacházeli nad Vranovskou přehradou, plnou koupajících se lidí. Potom se jim už objekt nepodařilo zaměřit. Neznámý objekt byl téměř hodinu sledován radiolokačními prostředky a stíhán i letecky, dokud vrtulníku nedošlo palivo a nemusel se vrátit na základnu. Druhý případ je zvláštní, došlo k němu v roce 1992. Radiolokační prostředky zachytily objekt, který se přibližoval z Německa a překročil naše hranice. Byl za ním vyslán vrtulník i stíhací letouny, ty jej však nedokázaly opticky najít. Objekt se pohyboval nad naší republikou; zamířil ze západních Čech na sever a kdesi u Chomutova a Jirkova najednou jakýmsi záhadným způsobem zmizel z dosahu radiolokátorů. K tomu máme ještě svědectví osob, které možná tento objekt pozorovaly ze země. Jevil se jim jako jakási stříbřitá kapka. Je zajímavé, že piloti vrtulníku ani letadel jej neviděli.

Vydala k tomu naše armáda nějaké oficiální vyjádření?

Bylo velice sympatické, protože armáda vlastně potvrdila, že šlo o UFO. Samozřejmě ve smyslu, v jakém tu zkratku chápeme - ten objekt zkrátka nebyl identifikován a neví se o co šlo.

Frederik Velinský

DODATKY

O případu v Rendleshamském lese se píše na mnoha místech, pohříchu však prakticky totéž. Můžete nahlédnout do Encyklopedie UFO Johna Spencera (ETNA, Praha 1994) a nebo do knihy Janet P. Caveové a Laury Foremanové UFO (Gemini, Praha 1992). Obě nabízejí poměrně krotká fakta; na rozdíl například od Michaela Hesemanna (UFO: Důkazy. Dokumentace. ETNA, Praha 1992). Jeho "příspěvek do diskuse" je však přeci jen něčím cenný. Kromě řady pochybných svědectví a dvou skutečně pozoruhodných obrázků nabízí i faksimile zprávy plukovníka Charlese I. Halta, doplněné českým překladem.
Podrobnější informace o obou případech, které se odehrály nad územím naší republiky najdete na webových stránkách Projektu Záře

autor: frv
Spustit audio