Těžba lithia na Cínovci je podle těžařů velikou příležitostí pro Ústecký kraj. Slibují šetrné dobývání

30. listopad 2023

Geologové ověřili, že právě slída cinvaldit by mohla být zdrojem lithia – lehkého a měkkého alkalického kovu, o kterém se dnes mluví v souvislosti s výrobou baterií do elektromobilů. Co by jeho těžba na Cínovci znamenala pro krajinu a jaký byl proces výběru konkrétní těžební lokality? Na to se ptáme Martina Pohlodka, jednatele firmy Geomet, která má zájem lithium na Cínovci těžit.

Cínovecké ložisko je svým obsahem největší v Evropě – podle průzkumů ukrývá až tři procenta světových zásob lithia. Dvě třetiny ložiska přitom leží na území Německa a třetina u nás.

„Poptávka po litihu stále roste a bude růst, protože zhruba od roku 2035 se přestanou vyrábět spalovací motory a bude se přecházet na elektromobily. Na německé straně se o těžbě uvažuje, avšak my máme zájem těžit výhradně u nás. S Německem ale spolupracujeme, co se bezpečnostních opatření týče,” tvrdí Martin Pohlodek.

Ráz Krušných hor by těžba lithia změnit neměla

Těžební portál plánuje Geomet nad Sedmihůrskou cestou. Je to jedna z nejkrásnějších tras, která se v Krušných horách nachází. Jak těžba lithia zasáhne do vzhledu krajiny?

„Těžba bude hlubinná, to znamená, že vstup do té hory bude vypadat jako dva vjezdy do železničního tunelu, plus se vybuduje obslužná plocha pro zázemí pracovníků. Celý proces jsme dlouze řešili i s ministerstvem životního prostředí. Výsledkem debat je právě podzemní těžba – tak, aby vlivy na okolí byly co nejmenší. Dále máme ve hře dva způsoby dopravy – lanovku nebo závěsný pásový dopravník, který je hodně rozšířený po světě,” přesvědčuje Pohlodek.

Čtěte také

Jako zpracovatelský závod si Geomet vybral prostor Dukly v Újezdečku. To místo je sice částečně brownfield, ale příroda si ho už velkou část poměrně účinně vzala zpět. Pozemky jsou velmi různorodé, jsou tam lesy, vodní plochy, půdní fond i bývalé průmyslové plochy; navíc mají velmi složitou vlastnickou strukturu.

„Výběr lokality jsme začali řešit někdy od roku 2014, ve hře bylo 21 lokalit. Dukla splňovala základní požadavky – jde v porovnání s ostatními o stabilní území, byla na seznamu brownfieldů a průmyslová politka České republiky ukládá primárně využívat právě průmyslové zóny. Navíc je napojená na stávající železnici a jsou zde zdroje jak vody, tak elektřiny a plynu,” vysvětluje jednatel firmy Geomet.

Jak se lithium zpracovává, jak bude těžba hlučná a kdo ponese zodpovědnost za případné hospodářské nebo environmentální škody? Nejen to se dozvíte v přiloženém audiozáznamu.

autoři: Lenka Šobová , Zuzana Zejdová , Petra Vališová
Spustit audio