Rudolf Günter – významný meziválečný architekt z Jablonce nad Nisou

12. únor 2024

V Jabloneckých Pasekách se v roce 1902 narodil významný architekt Rudolf Günther. Řada jeho staveb je dodnes k vidění v Jablonci nad Nisou. Jsou dokladem moderní architektury a progresivního myšlení.

Rudolf Günter absolvoval libereckou průmyslovku, Německou vysokou školu technickou a pod vedením slavného Josefa Gočára také Akademii výtvarných umění v Praze.

Po návratu do Liberce vykonával čtyřletou praxi v ateliéru Maxe Kühna. V letech 1928-1935 působil jako samostatný architekt v Jablonci nad Nisou. Potom odešel do Německa. Jako vládní rada se podílel na výstavbě olympijské vesnice v Berlíně.

Ve válečných letech pracoval Günter v Jablonci jako ředitel městské výstavby. Připravoval například projekt nového nádraží nebo školního městečka u přehrady ve Mšeně nad Nisou. Byl rovněž členem a předsedou jablonecké pobočky Svazu německých výtvarných umělců a zakladatelem Svazu sudetoněmeckých architektů v Liberci.

Po roce 1945 byl odsunut do Německa. Zde připravil urbanistický plán města Neugablonz, které bylo postavené pro jablonecké vysídlence. Od roku 1949 působil jako městský stavební rada ve Stuttgartu. Tady také v roce 1984 zemřel.

autor: Milan Knotek
Spustit audio