Permafrost - půda zmrzlá navěky?

Přítomnost permafrostu přináší lidem mnoho nejrůznějších komplikací. Ještě horší je to ve chvíli, kdy to, co bylo zmrzlé zdánlivě navěky, začne najednou tát. O "věčně zmrzlé" půdě hovoří geolog Radek Mikuláš. AUDIO (16:50)

Vysíláno v Planetáriu č. 34/2005, 20. - 24. srpna.