Německé obyvatelstvo v historii Litoměřic. Půlstoletí partnerství Lipska a Brna

1. září 2023

V tomto a dalších dvou vydáních Sousedů si budeme povídat o německojazyčném obyvatelstvu severočeských Litoměřic. Zahajujeme tak občasnou rubriku věnovanou německému osídlení českých zemí.

O Litoměřicích bude hovořit historik Filip Hrbek z katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Specializuje se na středověké a raně novověké dějiny a jejich myšlením.

Zabývá se také historií města Litoměřice. Jeho esej Stručný nástin dějin německého obyvatelstva v Litoměřicích vyšel v časopise Sudetendeutsche Familienforschung. V první části povídání se zaměřuje na období středověku, vyznání a také povolání litoměřických Němců.

Už 50 let jsou jihomoravské Brno a saské Lipsko partnerskými městy. U této příležitosti minulý týden navštívila Lipsko brněnská primátorka Markéta Vaňková, aby se zapsala do zlaté městské knihy. S Gabriele Goldfuss z oddělení pro mezinárodní spolupráci na lipské radnici si o brněnské návštěvě povídali kolegové z naší partnerské stanice MDR 1.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio