NEJ Ústeckého kraje: Druhá největší bitva Napoleonských válek u nás

02248757.jpeg

Letos v létě to bylo přesně 205 let od dní, kdy se u Chlumce konala jedna z největších napoleonských bitev na našem území. Rusko-prusko-rakouská koalice zde díky vítězství převzala strategickou iniciativu. Ale nepředbíhejme…

Po ústupu z Ruska postavil Napoleon novou armádu a utkal se s postupujícími Rusy a Prusy. Zvítězil v květnu 1813 ve dvou velkých bitvách a 4. června bylo v Praze uzavřeno křehké příměří.

Bezvýsledné jednání skončilo vstupem Rakouska do války na straně protinapoleonské koalice, což zásadně vychýlilo poměr sil ve prospěch koalice.

Ruský pomník v Přestanově připomínající bitvu u Chlumce v roce 1813

Napoleon ještě dokázal zvítězit u Drážďan. Následně se u severočeského Chlumce střetla část Napoleonovy armády pod velením generála Vandamma se silným ruským uskupením.

Po dvoudenní bitvě a příchodu pruských jednotek generála Kleista se dostal francouzský generál do bezvýchodné situace a byl nucen kapitulovat.

Celkově se ztráty z bitvy vyšplhaly na 20 000 mužů. Největší daň odvedli francouzští vojáci, kteří na bitevním poli nechali 11 000 mrtvých a zraněných. Rusové postrádali 7 000 mužů, pruské jednotky přišly o 1 500 vojáků a rakouské o 800.

Na někdejším bitevním poli poblíž Přestanova najdete taky prostý kamenný kříž, který tu označuje největší hromadný hrob v Česku. V jámě pod ním spočívají ostatky 10 000 obětí válečného střetu.