Náboženství Mayů

3. květen 2019

Souhrnná práce Zuzany Marie Kostićové podává nejaktuálnější přehled současných znalostí o mayském náboženství – v mnohdy nečekaných souvislostech.

Ještě před nějakými padesáti lety se vědělo o náboženských představách starých Mayů, obývajících mexický poloostrov Yucatán a přilehlé oblasti předkolumbovské Mezoameriky, jen málo – a to „málo“ bylo navíc dost neuspořádané. K jeho zkoumání sloužily zprávy očitých svědků a různé mayské texty, zaznamenané však latinkou až po ovládnutí Mexika katolickými Španěly.

Staré rukopisy psané hieroglyfickým písmem byly až na výjimky spáleny horlivými hlasateli nové víry – a tomu, co ze starých knih zbylo, nikdo z novodobých badatelů příliš nerozuměl; totéž se týkalo mayských kamenných reliéfů, pyramid a soch. Staří Mayové se tak pro nás stali tajemnými mystiky a otroky posvátného kalendáře a jejich kněží krvežíznivými vykonavateli krutých obřadů. A protože to tvrdily i někteří vlivní badatelé, tyto představy měly velmi tuhý kořínek.

Hieroglyfy promlouvají

Logo

Svět náboženství starých Mayů se začal více otevírat až po polovině 20. století, kdy přišli vědci na kloub mayskému písmu a začali postupně číst a překládat staré nápisy – a pokračují v tom až do současnosti. Ani dnešní badatelé však nejsou uchráněni vlivu některých odborných kapacit, jejichž autorita jim brání opustit zaběhlé kulisy, které jsou sice jiné než kdysi, ale stále stejně svazující.

Všechny tyto aspekty se ve své knize „Náboženství Mayů“, vydané loni nakladatelstvím Karolinum, pokusila zohlednit česká mayistka a religionistka Zuzana Marie Kostićová. Vypořádává se v ní především se zkreslujícími šablonami, do nichž jsme v minulosti Maye a jejich duchovní život „zakleli“ a snaží se o nový, syntetický a nezatížený pohled na ně.

Historie a inspirace

V úvodní kapitole najdete informace o mayských dějinách a přehled hlavních pramenů o mayské kultuře. Další část je pak věnovaná samotnému náboženství – úloze vládce, mýtu o stvoření a jeho protagonistům i dalším mayským bohům. V následujících kapitolách rozebírá autorka mayský kalendář, rituály, kosmologii a rituální praxi.

V pozoruhodném závěru pak sleduje vývoj našich představ o Mayích a jejich kultuře a také inspirační proudy, jejichž prostřednictvím Mayové přes propast času stimulovali různé utopické nebo esoterické koncepty dneška či nedávné minulosti. V tomto ohledu je „Náboženství Mayů“ Zuzany Marie Kostičové dílem skutečně unikátním a hodným obecného zájmu – především mezi zájemci o dějiny předkolumbovské Ameriky.

Zuzana Marie Kostićová: Náboženství Mayů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3992-5.

Spustit audio