Mračov: "Megalitická" sušárna

21. květen 2005

Podivná kamenná stavba za obcí není megalitický objekt, ale sušárna ovoce.

Před časem jsme v Planetáriu hovořili o tajemné "kryptě" z Hostišovic poblíž Blatné na Strakonicku. Svého času přitahovala milovníky záhad a zejména přátele megalitů, kteří se domnívali (a někteří dodnes domnívají), že jde o pravěkou stavbu. Ve skutečnosti se však pravděpodobně jedná o umělou jeskyni z období romantismu, nejspíše z počátku 19. století.
Podobná zvláštní kamenná stavba stojí na Blatensku ještě jedna - poblíž obce Mračova, asi čtvrt kilometru severozápadně od středu osady; napravo od silnice do Vrbna, na jižní straně nízkého skalnatého hřbetu. Její vnitřní prostory sestávají ze dvou komor. Spodní má velký členitý otvor, který se dovnitř zužuje. Na jeho zadní straně jsou tři svislé kanálky. Velkou kamennou deskou je oddělená horní komora, do níž zřejmě původně vedly dva otvory - jeden od jihu a druhý z východu. Tato horní komora je také zaklenutá velkou plochou kamennou deskou. Tajemná stavba kupodivu nikdy nebyla považována za megalitickou památku. Snad proto, že není nijak zvlášť rozměrná. Nebo proto, že je postavená z poměrně malých kamenů.
I když vám tato stavba bude možná připadat poněkud bizarní, její účel je dobře znám. Je to stará sušárna, v níž se sušilo ovoce, obilí nebo nějaké jiné produkty; před vlastním vypálením se v ní také mohly předsušovat keramické výrobky. Podobné stavby našli archeologové třeba při výzkumu středověkého Sezimova Ústí nebo zaniklé moravské vsi Mstěnice. Kamenné sušárny se u nás stavěly od 14. století a mnohde se používaly ještě před sto lety.
Jak stará je sušárna, která se dochovala nedaleko jihočeského Mračova, není nikdo schopen rozsoudit. Nedochovaly se o ní žádné písemné zprávy, žádné záznamy. Jediné informace by se snad daly získat archeologickým výzkumem. Ten se však zatím neplánuje. A tak alespoň nějaké tajemství mračovské kamenné sušárně přece jen zůstává.

Frederik Velinský
Literatura:
Jan Michálek: Památky Strakonicka ze země a ze vzduchu. Strakonice 2003, s. 185-6.

Pravidelná rubrika Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se vysílá v rámci každého čtvrtého Planetária v měsíci.
Další texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU.

Na titulní stránku.

autor: frv
Spustit audio