Mostecký soud se začal zabývat žalobou na zvýšený hluk z mosteckého autodromu

18. prosinec 2018

Mostecký soud začal řešit žalobu na tamní autodrom. Manželé Huličkovi, kteří bydlí v blízkosti závodního okruhu, chtějí dosáhnout omezení hluku. Ten je totiž dlouhodobě obtěžuje a překračuje podle nich dané limity. Autodrom s žalobou nesouhlasí a považuje ji za nedůvodnou.

Čeho chtějí manželé Huličkovi u soudu dosáhnout zmiňuje jejich právní zástupce Václav Láska: „To jediné, co ze zákona můžeme – tedy, aby soud autoritativně rozhodl, že se zakazuje žalovaným obtěžovat žalobce hlukem.“

Manželé Huličkovi chtějí svoje tvrzení u soudu dokázat souborem listinných důkazů – například měřením hluku z krajské hygienické stanice. Vedle toho chystá jejich advokát také řadu svědků.

Mostecký autodrom

„Ti mají zase prokazovat, že, bez ohledu na to, že ten hluk je nad zákonné limity, tak navíc musíme dokazovat, že je nepřiměřený místním poměrům a že má negativní vliv na život lidí, kteří tam žijí. To budeme prokazovat svědeckými výpověďmi,“ doplnil Václav Láska.

Autodrom s žalobou nesouhlasí. Podle mluvčího Jana Foukala je ale na úřadech, aby dokázaly, jestli okruh porušuje předpisy, či nikoliv.

„Dominující náplní činnosti naší společnosti je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk. Je ale na kompetentních správních orgánech, aby posoudily, zda naměřené hodnoty hluku překračují zákonem povolené limity,“ shrnul Foukal.

Podle něj se autodrom snaží hlukovou zátěž zmenšovat. Motocykly musí například používat ve výfuku tzv. „tlumivky“.

Proti hluku z autodromu dlouhodobě vystupuje také spolek „Zdraví pro Most“

Za manželi, kteří žalobu podali, stojí také spolek „Zdraví pro Most“, který dlouhodobě proti hluku bojuje. Podle Martina Martinovského ze spolku ale není jejich cílem autodrom zlikvidovat.

„Nechceme autodrom zrušit, ale v nějaké rozumné míře omezit. I ten závod má nějakou stanovenou dobu, která by se dala přežít. Nicméně oni začínají v 9 a končí v 18 hodin – a to je problém,“ konstatuje Martinovský.

Soud odročil další jednání na neurčito. Právní zástupce autodromu se chce nejdříve seznámit s navrženými důkazy a soud si chce vyžádat podklady například od hygieny nebo mosteckého magistrátu.

Jedním z důkazů, který chce žalující pár, má být i studie ústeckého zdravotního ústavu. Ten bude v příštím roce u například u lidí z okolí autodromu například zjišťovat míru stresového hormonu a zátěž způsobenou hlukem.

 

autor: bach
Spustit audio

Související