Lososi se začínají vracet do Českého Švýcarska. Úplný návrat ale bude trvat desetiletí

6. březen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Malý losos

Není to moc dávno, kdy losos obecný obýval naše řeky. Poslední generace ale na lososa narazit nemohly, protože byl vlivem působení člověka v našich řekách zcela vyhuben. Teď ovšem národní park České Švýcarsko hrdě hlásí jeho návrat.

Proč lososi vymizeli z našich řek?

„Příčin vyhubení lososa bylo několik. Už před zhruba stovkou i dvěma stovkami let bylo zřejmé, že ta populace směřuje k zániku. Už Marie Terezie vydávala výnosy, které přikazovaly strhnout některé jezy, případně odstraňovat jiné překážky, které migraci lososů bránily. Bohužel nebyla vyslyšena a intenzivní lov trval dál,“ popisuje mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

K lovu se později přidala stavba příčných překážek, jako jsou Masarykova zdymadla ve Střekově, která znamenala v podstatě úplné odříznutí lososí migrační trasy. Posledním hřebíkem do lososí rakve pak bylo velké znečištění vody za doby socialismu i před ní.

Jak vypadá v praxi návrat lososa?

„Migrační trasa lososa se v poslední době trochu změnila, protože teď se pořizují jikry až ve Švédsku. Ty se odvezou do Německa do líhně, kde se vylíhnou malé rybičky, které se potom z té líhně převezou do Českého Švýcarska, kde se každoročně minimálně dvakrát vypouští. Zkoušíme i jiné postupy, že se snažíme ty jikry líhnout přímo ve vodním toku v takových inkubačních schránkách,“ vysvětluje Salov a pokračuje: „Jsme ve fázi, kdy je asi nejdůležitější v tom celém úsilí vytrvat, protože se lososi k nám sice vracejí, ale nevrací se jich zatím dostatečné množství, aby se obešli bez lidské pomoci.“

Malí lososi

Kdy začal pokus o návrat lososů?

„Pokusy o návrat lososů začaly už v 2. polovině 90. let, kdy Český rybářský svaz začal vypouštět malé lososy. Bylo to v roce 1998. Z počátku už se ukázaly i velké úspěchy, protože první lososi se vrátili v roce 2002. Od té doby je to trošku problematické. V roce 2002 byla velká povodeň. V těch popovodňových letech se ukazuje, že se lososi moc nevrací. Nejsou pro to vhodné podmínky. Každý rok ale zaznamenáváme buďto několik jedinců nebo až tuctů lososů, podle toho jak silný ten rok je,“ konstatuje Salov.

Jak dodává, lidem trvalo asi 300 let, než se jim „podařilo“ lososa vyhubit. Proto si nemůžeme představovat, že se je podaří dostat zpět do našich řek během pár let.

Spustit audio