Lidé, žijící u autodromu v Mostě, žádají po městu hlukoměr. Data z něj ale budou jen informativní

00986494.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00986494.jpeg

V severočeském Mostě rozhodnou o zakoupení hlukoměru. Město o něj požádali obyvatelé městské části Souš poblíž mosteckého autodromu. Vadí jim hluk ze sportovních aut a motorek, které od rána do večera jezdí po závodní dráze. Pokud ale město přístroj pořídí, využití dat z měření bude omezené.

„Je to slyšet dost i u nás, ale ještě víc je to slyšet přes nás do té Souše, dozadu. To je hrozný. To se nedá poslouchat, to se musím vždy schovat dovnitř. Někdy je to strašný, ten hluk,“ konstatuje Miroslava Maršálková, která bydlí jen několik stovek metrů pod závodní dráhou mosteckého autodromu.

Nový majitel závodní okruh komerčně pronajímá, a tak musí každý den lidé z okolí poslouchat hlučné motory sportovních aut a motorek. Krajští hygienici letos na dvou místech zaznamenali překročení povolené hladiny hluku, na jednom jeho hraniční hodnotu. Místní proto chtějí, aby město zakoupilo hlukoměr, který bude v provozu 24 hodin denně.

Primátor Mostu za hnutí Severočeši Most Jan Paparega není proti, upozorňuje ale na omezené využití dat z měření: „Od věci by to zřejmě nebylo, ale není to přístroj, který by mohl sloužit krajské hygienické stanici proto, aby ukládala sankce. Aby to měření KHS bylo podle zákona a pokutovatelné, dojde-li tam k překročení, musí to měření provést zdravotní ústav a teprve na základě toho, dojde-li tam k překročení, oni jsou oprávnění sankcionovat.“

Místopředseda spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý přesto vidí smysl v umístění hlukoměru, který poskytne jen informativní měření: „Samozřejmě, pokud budeme vědět, že z 300 dní překračují 260 nebo víc, tak to samozřejmě smysl má. Jde o to, aby to bylo on-line, aby se všichni mohli přesvědčit o tom, že ten hluk je překračován.“

Spolek žádal město vydání vyhlášky, která by hluk z autodromu účinně eliminovala. Podle primátora Jana Paparegy to ale není možné: „Požádali jsme o stanovisko ministerstva vnitra, a odpověď byla zamítavá. Jasně říká, že nelze obecně závaznou vyhláškou regulovat nebo upravovat zákonnou normu.“

Spolek Zdraví pro Most, který sdružuje všechny obyvatele stěžující si na hluk z autodromu, už podal trestní oznámení na poškozování zdraví. Pokud neuspěje u českých soudů, budou členové sdružení hledat pomoc u Evropského soudu. Naproti tomu Aurodrom deklaruje snahu věc řešit. Ve spolupráci s odborníky nechává vypracovat studii, jak šíření hluku do obydlených částí města zamezit.

Radní v Mostě rozhodnou o případném nákupu hlukoměru ve čtvrtek 18. srpna.