Ledové dobrodružství

22. červenec 2004

Co odhalí hlubinné vrty do dna Severního ledového oceánu?

Bádání může být někdy nejen napínavé, ale i pořádně dobrodružné.
K jedné takové akci se právě schyluje.
Někdy v těchto dnech by z norského přístavu Tromsö měl vyplout konvoj lodí, vedený ledoborcem Sovětskij Sojuz. Míří k Lomonosovovu prahu, což je podmořský hřbet v Severním ledovém oceánu, dlouhý 1500 kilometrů, který se zvedá až 3700 metrů nad oceánské dno. Tady, asi 250 kilometrů od severního pólu, přijde chvíle další lodi z konvoje. Jmenuje se Vidar Vikin a je vybavena vrtným zařízením. Jejím úkolem je zavrtat se do mořského dna a odebrat vzorky horniny z hloubky až 1500 metrů pod ním. Bude to hodně nebezpečné; loď musí pochopitelně v průběhu vrtání zůstat na jednom místě. Před ledovci jí budou chránit dva ledoborce - Sovětskij Sojuz a o něco menší Oden. Nad oblastí budou přelétávat vrtulníky a pohyb ledovců se bude monitorovat i ze satelitů. Celá akce se přitom musí stihnout za pouhých 35 dní, a to včetně cesty tam a zpět, jinak hrozí nebezpečí, že konvoj zastihne nepříznivé počasí. Podobná akce se ještě nikdy neuskutečnila a vzorky ze dna Severního ledového oceánu až dosud nejsou k dispozici. Touží po nich zejména klimatologové.
Usazeniny na dně oceánu v sobě totiž konzervují neocenitelné informace o teplotě a atmosférických podmínkách své doby. Jejich analýzou lze zjistit, jaké globální klima v té či oné době na Zemi vládlo. Právě Arktida je přitom jakousi kuchyní, která ovlivňuje klima na celém světě. Její ledovce například Zemi ochlazují - tím, že odrážejí sluneční svit zpět do vesmíru.
Dobrodružná akce je součástí Integrovaného programu oceánských vrtů, který byl zahájen loni v říjnu a na němž se podílí 15 evropských zemí. Vlajková loď projektu je však japonská. Jmenuje se Chikyu a dovede vyvrtat vzorky z hloubky až sedmi kilometrů pod mořským dnem. Na první výpravu se vydá za dva roky.

Frederik Velinský

Podle zprávy ČTK z 9.6.2004
(Klimatologové se vydají pro informace do severního oceánu).

Pravidelná rubrika Napínavé bádání se vysílá v rámci každého druhého Planetária v měsíci.
Starší texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU PŘÍSPĚVKŮ.

autor: frv
Spustit audio